Slovník pojmů

Abecední seznam pojmů spojených se softwarem ABRA FlexiBee a účetnictvím.


Changes API - slouží ke sledování a zpětnému získání změn, které proběhli ve FlexiBee 

Evidence - agenda (seznam, tabulka) daných dokladů (Vydané faktury, Přijaté faktury, ...)

FAP - faktury přijaté

FAV - faktury vydané

NAP - nabídka přijatá

NAV - nabídka vydaná

OBP - objednávka přijatá

OBV - objednávka vydaná

POP - poptávka přijatá

POV - poptávka vydaná

Předpis zaúčtování - předpis, přiřazený k (typu) dokladu, určující, jak se má daný doklad zaúčtovat

Strom ceníku - struktura umožňující setřídit zboží dle svých potřeba nezávisle na skupinách zboží

Uzel stromu - podsložka stromu ceníku (připojených položek)

Web hook - prostředek, jak získat informaci o změně ve FlexiBee v reálném časepojmy slovníček

Tento článek byl užitečný pro 2 osoby. Pomohl Vám tento článek?