Postup při zadávání neuhrazených faktur z minulého roku, pokud se systémem FlexiBee pracujete až od letošního roku

Založte účetní období pro loňský rok (menu Firma – Změna nebo přidání účetního období) a v něm zaúčtujte neuhrazené faktury. Po provedení inicializace účetního období (menu Účetnictví – Inicializace následujícího účetního období (je možné opakovat)) se vám doklady převedou do nového účetního období.

vydaná faktura účetní období inicializace přijatá faktura

Pomohl Vám tento článek?