Jak do předmětu dostat název mnou požadovaného reportu, pokud mám v typu dokladu nastavené pro tisk dva výchozí reporty?

Do předmětu emailu se vždy vloží název druhého z nich (později přidaného).

Např. na tomto příkladu se do předmětu emailu vloží text "Faktura" (podle názvu reportu Faktura).

typ dokladu report tisk

Pomohl Vám tento článek?