V souhrnném hlášení a daňovém přiznání je rozdíl v zaokrouhlování.

ABRA FlexiBee postupuje při zaokrouhlování podle pokynů vydaných k jednotlivým tiskopisům.
Pokyny uvádějí, že přiznání DPH se v jednotlivých řádcích zaokrouhluje matematicky na koruny, pokyny k souhrnnému hlášení vyžadují zaokrouhlení na koruny nahoru.

Pomohl Vám tento článek?