Vzájemný zápočet - Závazek CZK a Pohledávka v EUR

Nejprve je nutné vytvořit zápočet (Výdej), ten spárovat se závazkem v CZK.

Následně vytvořit druhý zápočet (Příjem), ten spárovat s pohledávkou v EUR. Je nutné uvést správný kurz, aby částky přesně seděly.


Pro spojení těchto dvou zápočtů je stěžejní číslo zápočtu - ta musí být u obou dvou stejná.

Správnost spojení zápočtů se po uvedení stejných čísel zápočtu dá ověřit např. v tiskové sestavě "Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek".

pohledávky závazky zápočet

Pomohl Vám tento článek?