Fixopie: SSLPeerUnverifiedException: peer not authenticated

OS nevěří serverovému certifikátu, to může být z vícero důvodů.


Řešení pro Fedora 28 a novější
Ve Fedoře jsou ve výchozím stavu pro Javu zakázány tyto certifikáty
jdk.certpath.disabledAlgorithms=MD2, MD5, DSA, RSA keySize < 2048

na tomto řádku je potřeba číslo 2048 nahradit číslem 1024 (v souboru /etc/crypto-policies/back-ends/java.config)
Poté FlexiBee naběhne v pořádku


Obecně může být řešením kompletní reinstalace Javy (např. v případě Windows její vymazání souborů z ProgramFiles).


Pomoci může také vypnutí SIP. (Session Initiation Protocol)

V případě využívání FlexiBee v cloudu (či připojování se na vlastní server) může pomoci nainstalovat klientský balíček stejné verze, jako je verze FlexiBee na serveru.

Tento článek byl užitečný pro 2 osoby. Pomohl Vám tento článek?