Přesunutí FlexiBee na nový server

Tento článek seznámí IT pracovníky s technickým postupem, jak přesunout systém FlexiBee na nový server.

Data, která je nutné přenést:

 1. jednotlivé firmy
 2. licenční soubor
 3. uživatelská hesla

Dva postupy, jak vše přenést:

 • přenesením kompletního datového úložiště
 • obnovením ze zálohy

Přenesení kompletního datového úložiště

Tento postup je nejrychlejší, ale lze jej použít pouze v případě, že přecházíte na jiný server pod stejným operačním systémem a se stejnou architekturou (pozor: přechod z 32bitů na 64bitů je již jiná architektura) a stejnou verzí PostgreSQL.

Postup pro Linux:

 1. Nainstalujte na nový server systém FlexiBee, zastavte jej (více na Spuštění neběžícího serveru); je také potřeba zastavit databázový stroj PostgreSQL (např. jako /etc/init.d/postgresql-8.4 stop)
 2. Přesuňte databázové úložiště (obvykle /var/lib/flexibee, více na Umístění adresářů)
 3. Nyní je potřeba správně nastavit práva - ručně dle původního adresáře s datovým zdrojem (ten, který jste přepsali)
 4. Spusťte službu FlexiBee a současně se spustí i databázový server

Postup pro Windows:

 1. Zastavte původní FlexiBee server včetně databáze (více na Spuštění neběžícího serveru)
 2. Překopírujte na nový server databázové úložiště (obvykle c:\winstrom-data\, více na Umístění adresářů)
 3. Na novém serveru nainstalujte serverovou instalaci FlexiBee (Univerzální balíček), instalátor se zeptá na umístění datových souborů (standardně je to c:\winstrom-data\), tady je potřeba vybrat složku, kam bylo databázové úložiště nakopírováno

Ruční obnovení ze zálohy

Tento postup je nejspolehlivější, ale také nejpracnější. Lze jej použít buď při nouzovém obnovení, nebo při přesunu na jiný operační systém (např. z MS Windows na Linux).

 1. Nainstalujte systém FlexiBee a připojte se
 2. Nahrajte licenční soubor
 3. Obnovte jednotlivé firmy ze zálohy přes aplikaci; automaticky jsou založeni uživatelé a nastavena jejich přístupová práva do firem
 4. Opět nastavte uživatelům heslo - není součástí zálohy

V případě, že obnovíte ze zálohy i databázi centralServer (musíte udělat ručně, přes program nelze), dojde k zachování hesel a licence.

Případně lze pro přesun použít i nástroj pg_dumpall. V případě použití pg_dumpall si prosím přečtěte Přechod z PostgreSQL 8.x na 9.x pomocí pg_dumpall.

Licenční soubor

Licenční soubor opravňuje provoz systému FlexiBee na jednom serveru. Součástí systému je i automatická aktivace licence. Pokud tedy vše přesouváte na jiný server, není potřeba činit speciální krok (kromě přenesení licenčního souboru); poznámka: věnujte pozornost, aby původní instalace pak již nebyla spouštěna, jinak by mohly vzniknout problémy pro automatickou aktivaci.

Aktualizace na novou verzi PostgreSQL

Obecně lze použít postup pro ruční obnovení ze zálohy. Pro Debian/Ubuntu existuje jednoduchý nástroj: pg_upgradecluster 8.4 flexibee

server databáze

Pomohl Vám tento článek?