Jak ošetřit duplicitu atributů při importu do ceníku?

Při aktualizaci ceníku pomocí importu XML souboru může dojít k duplicitě atributů. Následující ukázka vám pomůže tento problém vyřešit:

 

Aktualizaci lze v současné verzi nasimulovat vymazáním předchozích atributů s použitím filtru například takto:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<winstrom version="1.0">

<atribut filter="typAtributu='code:POVRCHOVÁ ÚPRAVA'" and cenik='ext:IMPORT:EG 91662'" action="delete"/>

<atribut>

<typAtributu>code:POVRCHOVÁ ÚPRAVA</typAtributu>

<hodnota>chrom</hodnota>

<cenik>ext:IMPORT:EG 91662</cenik>

</atribut>


ceník import xml atribut

Pomohl Vám tento článek?