Je možné dávkově upravovat záznamy pomocí filtru?

Je to možné, nicméně není možné použít filtr v URL, je nutné používat filtr následujícím způsobem:

<winstrom version="1.0">
    <faktura-vydana filter="id between 490 492">
        <varSym>11111111111</varSym>
    </faktura-vydana>
</winstrom>
Položky dokladů bohužel není možné tímto způsobem upravovat. Je nutné nejprve určit doklad pomocí elementu ID a poté i ID položky.
api filtr

Pomohl Vám tento článek?