Jsou zaúčtované odpisy majetku dohledatelné v interních dokladech?

Odpisy jsou dohledatelné pouze v účetních výstupech (např. Účetnictví -> Účetní výstupy -> Stavy účtů) na příslušných účtech (551).

odpisy majetek zaúčtování

Pomohl Vám tento článek?