HeadlessException - výjimka při spuštení klientské aplikace na serveru

Running CLIENT-1  version 2017.2.0


...

java.awt.HeadlessException: 


Linux: No X11 DISPLAY variable was set, but this program performed an operation which requires it.


Tato výjimka se objeví v případě spouštění klientské aplikace na serveru bez možnosti zobrazit rozhraní aplikace.


Řešení: spustit serverou aplikaci, nikoliv klientskou

https://www.flexibee.eu/podpora/Knowledgebase/Article/View/91/1/spustni-nebziciho-serveru

windows macOS linux server java exception výjimka

Pomohl Vám tento článek?