U zaměstnance se vypočítává sociální pojištění z nižší částky než zdravotní pojištění, jak to?

U zaměstnanců s vyššími příjmy může dojít v průběhu roku k překročení limitu pro hrazení sociálního pojištění, které je pro rok 2017 1.355.136 Kč (lze zjistit ze mzdového listu). Strop ovšem neplatí pro zdravotní pojištění.

zaměstnanci mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění

Pomohl Vám tento článek?