Jak odepsat neuhrazenou pohledávku?

Pro odepsání neuhrazené pohledávky je možné použít Vzájemný zápočet. Na straně příjmu bude úhrada dané pohledávky, na straně výdeje bude pouze zaúčtování na patřičný nákladový účet.


Příjmovou a výdejovou stranou zápočtu je myšleno následující:

pohledávky zápočet odepsání

Pomohl Vám tento článek?