Přehled o výši pojistného - chyba při nahrávání XML na portál ČSSZ

Chyba: "http://schemas.cssz.cz/POJ/PVPOJ2016: 004 - Údaj 'Var. symbol' (/prehled/zamestnavatel/vs) obsahuje hodnotu s

nesprávnou délkou.; 112 - Neplatný variabilní symbol."

Řešení: Zkontrolujte si variabilní symbol u bankovního účtu dané sociálky (zde se zadává pro soc. pojištění).

zaměstnanci xml přehled o výši pojistného

Pomohl Vám tento článek?