Import faktury končí chybou ve výpočtu sumCelkem

s chybou:
*Zadaná hodnota [300.0] vlastnosti [sumCelkem] se liší od vypočtené hodnoty
[0.0] [00000001/15]: sumCelkem - 300.0*

Je potřeba rozpočítat DPH, pokud zadáte pouze sumCelkem, snaží se FlexiBee ostatní dopočíst bez informace o dani, proto je výsledek nula.
V případě základní sazby DPH jsou to například sloupec Základ celkem [Kč], Základ DPH zákl. [Kč], DPH základní [Kč].
Více o sloupcích zde https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/properties

api faktura DPH import

Pomohl Vám tento článek?