Jak se zbavit přecenění dokladu vytvořeném inicializací, pokud byl následně doklad uhrazen v témže roce?

Je nutné znovu provést inicializaci následujícího účetního období - k přecenění v případě uhrazení dokladu již nedojde.

inicializace kurzové rozdíly přecenění

Pomohl Vám tento článek?