Přidání položek inventury přes API

Příklad:

<winstrom version="1.0">
  <inventura-polozka>
    <cenik>code:P2</cenik>       //kód z ceníku
    <mnozmjreal>2</mnozmjreal>     //reálný stav
    <inventura>12</inventura>      //ID inventury
  </inventura-polozka>
<winstrom>
api inventura

Pomohl Vám tento článek?