Sestava přijatých faktur z jedné firmy a stavy jejich úhrad

V modulu přijaté faktury si můžete vyfiltrovat pomocí ikony filtru jen firmu, o kterou se Vám jedná. Následně si můžete zobrazit tiskovou sestavu Seznam přijatých faktur, kde je vidět, kdy byla faktura vystavená a na jakou částku, její splatnost, dosud nezaplacená částka a datum úhrady. 

vydaná faktura

Pomohl Vám tento článek?