Formulář o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celk. počtu zaměstnanců

Sumy v řádcích znamenají:

C. 1. zaměstnanců celkem = průměrný počet zaměstnanců za zvolené období

C. 2. z toho povinný podíl 4% = číslo, které vyjde, je bod C.1/C.2

D. 1. počet osob se zdrav. Postižením, které bychom měli zaměstnávat


Vzorec podle kterého se počítá:

fond = hodiny na pracovní poměr = pracovní dnů * úvazek hod denně

počet = součet hodin (ODPRACOVANO VYPOCET, DOVOLENA, NEMOC, KARANTENA, OCR)/fond

zdravotně postižení

Pomohl Vám tento článek?