1. přistupte do menu Zboží – Ceník a zobrazte detail dané ceníkové položky,
  2. klikněte na dolní záložku Prodejní/Nákupní ceny a následně na tlačítko Přidat,
  3. zaměřte se na vyplnění polí Firma, Ceníková skupina a Prodejní cena,
  4. přidaný záznam uložte tlačítkem Uložit a zavřít.
Našli jste odpověď?