Zboží – Individuální ceník

Poskytuje ceník pro konkrétní firmu, nebo určitou ceníkovou skupinu. K individuálnímu ceníku se dostanete také přes menu Zboží – Ceník – viz tlačítko Individuální ceník v nástrojové liště nad seznamem záznamů. Obě tyto volby umožňují tisk ceníku pro konkrétní firmu nebo konkrétní ceníkovou skupinu.

Pro konkrétní firmu a konkrétní zboží můžete tyto ceny nastavit na formuláři Ceník v záložce "Prodejní ceny".


Pomocí ceníkové skupiny lze nastavit jednotný výpočet ceny všeho zboží pro určitou firmu, a to v menu Obchodní partneři – Adresy firem na záložce "Upřesnění".

V obou případech spustíte průvodce tvorby individuálního ceníku.

Vyberete určitou firmu nebo ceníkovou skupinu, zadáte datum, ke kterému chcete ceník vytisknout a volbu potvrdíte. Ceník se zobrazí formou tabulkového pohledu a samozřejmě jej lze i vytisknout.

Našli jste odpověď?