Výkazy o evidenci obalů slouží k evidenci a vygenerování podkladů pro celostátně platnou evidenci. K dispozici jsou dvě elektronické verze: 

  • MS Excel 
  • 602 XML Filler 

Nastavení

Nastavení evidence Eko-kom pro jednotlivé ceníkové položky provedeme v modulu Zboží -> Ceník na záložce Evidence obalů EkoKom

Zde vyplníme všechny druhy obalů k danému produktu:

Doporučení:

Do této evidence lze také importovat z excelu v menu Nástroje -> Import -> Import z Excelu -> Evidence obalů EkoKom.

Na přijaté či vydané faktuře poté vyplníme v záložce EKOKOM typ obalu:

Výkaz o produkci obalů EKO-KOM

Výkaz můžeme následně zobrazit přes menu Zboží -> Výkaz o produkci obalů

Našli jste odpověď?