Výkazy o evidenci obalů slouží k evidenci a vygenerování podkladů pro celostátně platnou evidenci. K dispozici jsou dvě elektronické verze: 

  • MS Excel 
  • 602 XML Filler 

Nastavení

Nastavení evidence Eko-kom provedeme na ceníkové položce v modulu Zboží - Ceník: 

Zde vyplníme všechny druhy obalů k danému produktu:

Na přijaté či vydané faktuře poté vyplníme v záložce EKOKOM typ obalu:

Výkaz o produkci obalů EKO-KOM

Výkaz můžeme následně zobrazit přes menu Zboží - Výkaz o produkci obalů: 

Našli jste odpověď?