Výkazy o evidenci obalů slouží k evidenci a vygenerování podkladů pro celostátně platnou evidenci. K dispozici jsou dvě elektronické verze:

  • MS Excel
  • 602 XML Filler

Nastavení

Nastavení evidence Eko-kom pro jednotlivé ceníkové položky provedeme v modulu Zboží -> Ceník na záložce Evidence obalů EkoKom:

Zde vyplníme všechny druhy obalů k danému produktu:

Doporučení:

Do této evidence lze také importovat z excelu v menu Nástroje -> Import -> Import z Excelu -> Evidence obalů EkoKom.

Na přijaté či vydané faktuře poté vyplníme v záložce EKOKOM typ obalu:

Výkaz o produkci obalů EKO-KOM

Výkaz můžeme následně zobrazit přes menu Zboží -> Výkaz o produkci obalů:

Našli jste odpověď?