• Abychom mohli vyplnit IČ DPH odběratele, které se následně bude objevovat ve faktuře, je nutné mít zapnutý modul Více registrací DPH.
  • Pro zapnutí tohoto modulu je nutné kontaktovat obchodní oddělení.
  • Následně vyplníme v modulu Nástroje - Číselníky - Státy svoje IČ DPH pro zemi, ve které jsme k DPH registrovaní.
  • IČ DPH musí být zadáno ve správném tvaru. (SK0123456789)
  • Poté otevřeme menu Obchodní partneři - Adresy firem, kde se nám na záložce Zákl. informace objeví políčko IČ DPH.
Našli jste odpověď?