Nutné mít zapnutý modul Více registrací DPH.

Modul Více registrací DPH je stále ve vývoji, tedy bez záruky, k testování. Pro jeho zapnutí je nutné kontaktovat naše obchodní oddělení.

Popis použití:
Technicky je poté možné v menu Nástroje -> Číselníky -> Státy doplnit k daném státu IČO DPH. A poté tuto informaci sledovat na fakturách v poli Stát DPH. Stát DPH by se poté měl doplňovat automaticky dle vybraného odběratele a jeho státu.
Následně jsou výsledky dostupné v modulu Účetnictví -> Výstupy -> Podklady DPH pro daný stát. A např. po exportu do Excelu s daty můžete dále pracovat.

Pozn.: V přiznání k DPH pro Česko se veškeré zahraniční plnění souhrnně zobrazují na řádku 24 přiznání k DPH (částka v základu bez DPH).

__________________________________________________________________

Může se hodit

Vystavení slovenského DPH z české firmy s částkami v EUR

Našli jste odpověď?