Povolení rezervace do záporu nebere v potaz, zdali se jedná o záporný stav vytvořený požadavkem na výdej či rezervací.

Nezáleží tedy na tom, jakým způsobem byl záporný stav vytvořen.

Našli jste odpověď?