Drobný majetek odepisovaný:

V menu Majetek – Typy – Typy majetků vytvořte nový typ majetku. V poli Druh vyberte hodnotu Drobný a zaškrtněte příznak Majetek je odepisován. Vyplňte pole Středisko (lze následně u každého majetku změnit) a uveďte hodnoty do polí pro účty – Účet majetku, odpisu, zařazení, oprávek, zůstatku vyřazení (budou pak nabízeny při zakládání nového majetku).

 

Pro odepisování drobného majetku jsou určeny již nadefinované způsoby odepisování (zadávají se do menu Majetek – Majetek – detail záznamu – záložka Odpisování – pole Odpisová skupina); odpisy jsou vygenerovány do záložky Daňové odpisy a současně jsou i zaúčtovány podle nastavených účtů:

 1. 100 % – majetek je v plné výši odepsán ihned při zařazení
 2. 50 % / 50 % – majetek je odepsán 50 % při zařazení a 50 % při vyřazení
 3.   % ročně – současně uvedete hodnotu v poli Procento ročně;
 4. měsíčně – majetek je odepisován pravidelně podle počtu měsíců uvedených v poli Odpisová skupina (odpisovou skupinu, tj. počet měsíců odepisování, vytvoříte v modulu Majetek – Odpisové skupiny).

V menu Majetek – Majetek pořiďte nový záznam, tj. kartu majetku, vyplňte následující údaje:

 1. Inventární číslo a Název majetku,
 2. záložka Základní list – vyberte Typ majetku a vyplňte ostatní údaje,
 3. záložka Odpisování – vyplnění údajů této záložky záleží na tom, zda je majetek v systému FlexiBee zařazen a odepisován nově, nebo zda byl majetek v organizaci již odepisován, např. v jiném účetním systému a do systému FlexiBee je převáděna) majetek zařazen a odepisován v systému FlexiBee nově
 • vyplňte pole Datum zařazení, v poli Odepsáno při zařazení (měsíce) nechte hodnotu „0“, doplňte pole Začátek daňových odpisů, Způsob odepisování a Odpisovou skupinu (pouze u zvoleného Způsobu odepisování Měsíční); pokud chcete zaúčtovat zařazení majetku, zaškrtněte příznak Účtovat zařazení,b) majetek zařazen do systému FlexiBee a v předchozím období byl již odepisován
 • vyplňte pole Datum zařazení (jedná se o datum zaevidování do systému),
 • v poli Odepsáno při zařazení [měsíce] uveďte počet měsíců odepisování majetku před zaevidováním do systému Flexibee; do pole Datum původního zařazení bude vygenerován časový údaj,
 • v poli Zůstatek daňový (KČ) napište zůstatkovou cenu před zaevidováním do systému Flexibee,
 • doplňte pole Začátek daňových odpisů - je shodné s datem zařazení,
 • vyplňte pole Způsob odpisování a Odpisová skupina (pouze u zvoleného Způsobu odepisování Měsíční),
 1. vyplňte dle potřeby zbývající záložky Texty, Vozidlo, Ostatní, Správa, Přílohy,
 2. uložte kartu majetku,
 3. služba Generovat odpisy naplní záložku Daňové odpisy hodnotami vypočítanými na základě vložených údajů; současně dojde k vytvoření účetních dokladů přímo do modulu Účetnictví.

Drobný majetek neodepisovaný:

V menu Majetek – Typy – Typy majetku vytvořte nový typ majetku. V poli Druh vyberte hodnotu Neodepisovaný (pouhá evidence); příznak Majetek je odepisován nezaškrtávejte. Vyplňte pole Středisko (lze následně u každého majetku změnit), účty nevyplňujte.

 

V menu Majetek – Majetek pořiďte nový záznam, tj. kartu majetku, a vyplňte následující údaje:

 1. Inventární číslo a Název majetku,
 2. záložka Základní – vyberte hodnotu v poli Typ majetku a vyplňte ostatní údaje,
 3. dle potřeby zaevidujte údaje na záložkách Texty, Vozidlo, Ostatní, Správa, Přílohy,
 4. uložte kartu majetku.
Našli jste odpověď?