1. přistupte do menu Majetek – Majetek;
 2. klikněte na tlačítko Nový;
 3. na záložce Základní list vyberte hodnotu v polích Inventární číslo, Název, Typ (majetku), Středisko, zadejte hodnotu do pole Cena při zažazení (Kč) (v původním programu); cena při zařazení je na úrovni kompletní vstupní ceny majetku (tedy zvýšená o hodnotu technických zhodnocení, popř. snížená o částečná vyřazení);
 4. dále vyplňte pole Datum koupě, např. 10.3.2013; hodnota tohoto pole se automaticky zkopíruje na záložku Odpisování do pole Datum zařazení;
 5. doplňte další údaje na záložce Základní list;
 6. na záložce Odepisování hodnotu v poli Datum zařazení přepište na datum, od kterého máte majetek evidovaný v systému FlexiBee, např. na 01.01.2015;
 7. do pole Odepsáno při zařazení (měsíce) zadejte počet kalendářních měsíců od měsíce zahájení odepisování do doby zaevidování do systému FlexiBee, např. odepisování zahájeno 1.4.2013, do systému FlexiBee zaevidováno k 1.1.2015, odepsáno při zařazení tedy 21 měsíců; vyplní se pole Datum původního zařazení;
 8. na záložce Odepisování zadejte v poli Vytvářet účetní odpisy hodnotu Ano;
 9. vyplňte pole Zůstatek daňový (Kč), Zůstatek účetní (Kč);
 10. vyplňte pole Začátek daňových odpisů a Začátek účetních odpisů (hodnota je stejná jako v poli Datum zařazení);
 11. pole Vytvářet účetní odpisy doplňte podle skutečnosti - pokud nejsou vytvářeny, zadejte hodnotu ne; pokud je účetně odepisováno jinak než daňově, ponechte hodnotu Ano a do pole Zbývá odepsat (měsíce) zadejte počet měsíců zbývajících k odepisování;
 12. vyplňte Způsob odepisování, event. Zvýšení odpisů v 1.roce, a Odpisovou skupinu; 
 13. poté klikněte nahoře na tlačítko Služba a v jeho rámci zvolte Generovat odpisy;
 14. záznam uložte tlačítkem Uložit a zavřít.
Našli jste odpověď?