Server Flexi se spouští automaticky po startu systému. Pokud nastane situace, kdy se z nějakého důvodu nespustí, je vám při pokusu o přihlášení dána možnost jej spustit.

Windows

Přejděte do adresáře, kde je Flexi nainstalován. Výchozí umístění je C:\Program Files\Winstrom\. V uvedeném adresáři naleznete podadresář service, kde se nalézá soubor start.bat, který spusťte. V případě, že problém přetrvává, pokračujte dále.

Nejprve se ujistěte, že server Flexi skutečně neběží. V nabídce Start zvolte Ovládací panely, kde klepněte na ikonku Nástroje pro správu. Pokud uvedenou ikonku nevidíte, přepněte v postranní liště ovládací panely do klasického zobrazení. Následně v zobrazené nabídce zvolte Služby.

Zobrazí se vám dialog, v kterém ve sloupci Název vyhledejte službu s názvem WinStromService. Ve sloupci Stav u ní zkontrolujte, zda běží. Totéž zkontrolujte i u služby WinStrom-PostgreSQL. Pokud jedna ze služeb neběží, proveďte restart služby WinStromService, která automaticky spustí i službu WinStrom-PostgreSQL.

Příčinou může být také rozdílný port v nastavení datového zdroje v aplikaci a zadaný port v souboru Flexi-server.xml. (soubor je umístěný v C:\Program Files\Common Files\WinStrom nebo C:\Program Files (x86)\Common Files\WinStrom)

Mac OS X

Otevřete si příkazovou řádku (terminál) a napište do něj následující příkaz:

sudo /bin/launchctl load -w /Library/LaunchDaemons/eu.flexibee.server.plist

Zda databázový server běží si můžete ověřit zadáním následujícího příkazu:

ps aux

Ve výpisu pak hledejte příkaz postgres běžící pod uživatelem winstrom_postgresql. Pokud je ve výpisu obsažen, pak databázový server běží.

Linux

Otevřete si příkazovou řádku (terminál) a napište do něj následující řádek:

sudo /etc/init.d/flexi start

Zda databázový server běží si můžete ověřit zadáním následujícího příkazu:

sudo /etc/init.d/flexi status

Pokud server běží, bude výstupem toto:

Flexi Server is running
Našli jste odpověď?