Databázový server PostgreSQL automaticky zapisuje informace o svém chodu do systémového logu. Z něj lze vyčíst řadu informací jako například příčiny jeho nekorektního chování. Umístění logu se liší v závislosti na operačním systému, ve kterém Flexi provozujete.

Windows

V nabídce Start zvolte Nástroje pro správu Windows. Následně v zobrazené nabídce zvolte Prohlížeč událostí - Protokoly systému Windows - Aplikace.

Ukázka prohlížeče událostí ve Windows 10

Mac OS X

Otevřete si Terminál a zadejte příkaz sudo su - a zadejte heslo. Vyexportujte prosím soubor /Library/Application\ Support/FlexiBee/Data/pg_log/startup.log

Případně si soubor zkopírujte do Dokumentů:

sudo cp /Library/Application\ Support/FlexiBee/Data/pg_log/startup.log ~/Documents/ && sudo chmod 777 ~/Documents/startup.log

Linux (DEB)

V Linuxu jsou všechny záznamy (tzv. logy) v adresáři /var/log/ a pro databázový server PostgreSQL jej najdete v podadresáři /var/log/postgresql/. Pro WinStrom tedy najdete záznamy v /var/log/postgresql/postgresql-8.3-winstrom.log.

Linux (RPM)

V Linuxu záznamy (tzv. logy) pro databázový server PostgreSQL najdete v adresáři /var/lib/pgsql/pg_log/.

Našli jste odpověď?