Řada našich zákazníků využívá tiskárny Zebra nebo Brother.

Žádné speciální nastavení ve Flexi není potřeba, pouze lze pokročilou parametrizací nastavit výchozí tiskárnu pro štítky.

Veškerá nastavení tisku se provádí v předvolbách tisku v operačním systému či doprovodném programu k tiskárně.

Našli jste odpověď?