Databázový server PostgreSQL automaticky zapisuje informace o svém chodu do systémového logu. Z něj lze vyčíst řadu informací jako například příčiny jeho nekorektního chování. Umístění logu se liší v závislosti na operačním systému, ve kterém FlexiBee provozujete.

Windows

V nabídce Start zvolte Nástroje pro správu Windows. Následně v zobrazené nabídce zvolte Prohlížeč událostí - Protokoly systému Windows - Aplikace.

Ukázka prohlížeče událostí ve Windows 10

Mac OS X

Otevřete si nástroj Console. V postranní liště zvolte položku All Messages a do vyhledávacího pole vpravo nahoře označeném jako String Matching zadejte text PostgreSQL. Tím si log vyfiltrujete pouze na záznamy spadající do k PostgreSQL. Následně v hlavní nabídce zvolte File -> Save As a Copy a uložte soubor s logem na disk.

Linux (DEB)

V Linuxu jsou všechny záznamy (tzv. logy) v adresáři /var/log/ a pro databázový server PostgreSQL jej najdete v podadresáři /var/log/postgresql/. Pro WinStrom tedy najdete záznamy v /var/log/postgresql/postgresql-8.3-winstrom.log.

Linux (RPM)

V Linuxu záznamy (tzv. logy) pro databázový server PostgreSQL najdete v adresáři /var/lib/pgsql/pg_log/.

Našli jste odpověď?