Přeskočit na hlavní obsah
Všechny sbírkyBáze znalostí desktopové aplikace (GUI)Instalace a provoz
Aktualizace databázového systému pro ABRA Flexi na vlastním serveru a lokálně
Aktualizace databázového systému pro ABRA Flexi na vlastním serveru a lokálně

ABRA Flexi 2022.5 a vyšší vyžaduje verzi PostgreSQL 13

Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Od verze 2022.5 je na nových instalacích a při aktualizaci ABRA Flexi na Windows a MacOS vyžadována verze PostgreSQL 13. Při aktualizace serverové instalace dojde na operačních systémech Windows a MacOS k automatickému převodu datových souborů do nové verze PostgreSQL.

Automatická aktualizace na Linuxu momentálně není podporována, proto verze nebude prozatím nasazena do RPM/DEB repozitářů. Neinstalujte ručně balíček verze 2022.5.x, s verzí PostgreSQL 9.x nebude fungovat.

0. Doporučení a systémová omezení pro aktualizací databáze

  1. Na aktualizaci si, prosíme, vyhraďte dostatek času.

  2. Pro všechny případy doporučujeme účetní data předem zálohovat.

  3. Migrace bude potřebovat dostatek volného místa na disku a může být časově velmi náročná.

  4. OS Windows je podporován již jen v 64bit variantě s NTFS (data nelze ukládat na FAT32).

  5. Minimální vyžadovaná verze macOS je nyní verze 10.14 Mojave.

  6. Na Linuxu došlo k ukončení podpory starších verzí PostgreSQL 8.3 až 9.6. Minimem je verze 10 (maximem zůstává verze 13).

  7. Ukončení podpory databázových procedur v jazyce PL/Tcl. Případné uživatelské procedury v tomto jazyce je nutné z databází odstranit.

Při nedodržení těchto bodů nemůžeme garantovat úspěšnou aktualizaci.

Nyní se podíváme na postup instalace a aktualizace ABRA Flexi včetně aktualizace PostgreSQL.

1. Stažení instalačního balíčku ABRA Flexi

Verzi pro vlastní servery a lokální instalace získáte v sekci ke stažení.

V sekci ke stažení naleznete a stáhnete univerzální balíček, dle Vašeho operačního systému. Univerzální balíček je nutný pro lokální instalace a instalace na server. Balíček obsahuje i instalaci databázového systému.

2. Instalace (aktualizace)

Před samotnou instalací kompletně ukončete aplikaci ABRA Flexi, pokud běží. Zároveň nesmějí být aktivní API integrace (napojení na jiné systémy) či webhooky, které na pozadí zapisují data automaticky.

Nyní můžete spustit instalační balíček. Na operačním systému MacOS může dojít k odmítnutí instalačního balíčku systémem s tímto hlášením:

Postup, jak tuto situaci vyřešit naleznete v dokumentaci - Instalace ABRA Flexi na MacOS.

Po úvodních krocích instalace,

ohledně licenčního ujednání vás instalátor vyzve k aktualizaci databázového systému PostgreSQL:

Pro instalaci je nutné získat instalační balíček PostgreSQL. Tento balíček instalátor stáhne automaticky v případě, že je počítač připojen k internetu. Ručně lze tento balíček stáhnout na této adrese:

MacOS

Windows

Další obrazovka upozorňuje na delší dobu zpracování instalace, po kterou není možné přistupovat k datům. Potvrzení provedete tlačítkem "Další".

Na další obrazovce instalátoru máte možnost zadat ručně stažený instlační balíček PostgreSQL. Balíček je v archivu ZIP, tento archiv nijak neměňte a nerozbalujte, pouze vyberte cestu k němu a potvrďte tlačítek "Další".

V dalším kroku se spustí rozbalení archivu a přípraví se instalátor pro aktualizaci databázového systému.

Poslední krok před samotnou aktualizací databázového systému je obrazovka, kterou potvrdíte aktualizaci PostgreSQL a dojde ke změně dat. Stará data lze na konci aktualizace archivovat, nemusíte se tedy obávat ztráty dat. Potvrzení provedete tlačítkem "Další".

Stavová obrazovka v jednoduché formě zobrazí proběh aktualizace. Zásah uživatele není nutný, proces může trvat desítky minut.

Po úspěšné aktualizaci je uživatel informován a je možné instalátor "Ukončit".

Stará data z původní verze ABRA Flexi lze uchovat, uživatel je vyzván k uložení dat do složky Data_old.

V opačném případě dojde k vypsání informace, že aktualizace databáze nebyla úspěšná a uživatel je vyzván k vymazání datového adresáře nové verze. Původní data před aktualizací zůstávají zachována.

V tomto případě, kdy nedošlo k úspěšné aktualizaci databázového systému, prosím, kontaktujte naši technickou podporu na emailovou adresu podporaflexi@abra.eu Pro rychlejší vyřešení problému nám rovnou zašlete log instalace , viz níže 1. dotaz ve FAQ.

FAQ

Kde získám log aktualizace pro zjištění chyby?

Windows - logy naleznete v adresáři flexi-upgrade, který naleznete v adresáři C:\Users\{jméno uživatele}\AppData\Local\Temp\

MacOS - log naleznete v adresáři /Library/Application\ Support/FlexiBee/flexi-upgrade/

Během aktualizace databáze se objeví Chyba C:\Users\{uzivatel}\AppData\Local\Temp\flexi-upgrade\pgsql\share\tsearch_data\danish.stop

Viz snímek.

Tuto chybu jsme zaznamenali na Windows Server 2019. Problém způsobuje FSRM (File Server Resource Manager). Řešením je nastavení na pasivní režim.

Kde naleznu adresáře aplikace a databáze?

Mohu se vrátit na předchozí verzi ABRA Flexi?

Bohužel ne, po aktualizaci je nutné využívat ABRA Flexi 2022.5.0 a vyšší a s touto verzí spojení databázový systém PostgreSQL ve verzi 13.

Mohou uživatelé během aktualizace pracovat?

Nemohou. Před samotnou instalací kompletně ukončete aplikaci ABRA Flexi, pokud běží. Zároveň nesmějí být aktivní API integrace (napojení na jiné systémy) či webhooky, které na pozadí zapisují data automaticky.

Jaké jsou požadavky na lokální instalaci či server?

Musím aktualizaci provádět pokud mám licenci v cloudu?

V případě, že využíváte licenci pronájem a máte data u nás v cloudu není tato aktualizace pro Vás nutná.

Jak získám informace o běhu databázového systému?

Databázový server PostgreSQL automaticky zapisuje informace o svém chodu do systémového logu.

Potřebujete poradit?

V případě dotazů k aplikaci nás kontaktujte na podporaflexi@abra.eu případně prostřednictvím chat okna v pravém dolním rohu.

Dostali jste odpověď na svou otázku?