• Nejprve zkontrolujte obsah složky Program Files, zřejmě zde budou pozůstatky, které bude třeba vymazat.
  • Následně (pro jistotu) si udělejte zálohu dat (vytvořením kopie složky s databází).
  • Zkontrolujte ve Správci úloh, zda-li není spuštěné FB.
  • Po odstranění restartujte PC a proveďte novou instalaci.
Našli jste odpověď?