Existují dvě možnosti, jak zjistit identifikátor firmy:

1) Přihlásíme se do webového rozhraní a identifikátor zjistíme hned v adresním řádku:

https://flexi-systems.flexibee.eu/c/flexi

2) V API prostřednictvím requestu GET server:port/c.xml nebo instance.flexibee.eu/c.xml

Při komunikaci se serverem je nutné uvádět identifikátor firmy. Ten obvykle vychází z názvu firmy, ale není to podmínkou. Identifikátor musí být unikátní pro firmu na daném serveru. Povolené znaky identifikátoru jsou malá písmena, číslice a podtržítko. Pokud již existuje firma se stejným názvem, přidá se na konec číslo. Pokud tedy firmu zazálohujete a obnovíte, dostane jiný identifikátor. Identifikátor zůstává neměný, pokud firmu přejmenujete. Pokud firmu smažete a znovu vytvoříte, bude pod stejným identifikátorem jiná firma.

Našli jste odpověď?