Dokumentace REST API

Dokumentace a referenční příručka FlexiBee REST API

Ota Rádl avatar Lenka Haringerová avatar Petr Pech avatar +1
86 článků v téhle kolekci
Autoři: Ota Rádl, Lenka Haringerová, Petr Pech a 1 další
Referenční příručka a časté dotazy k REST API

Import částek položek faktury

Jaké částky položek faktur importovat v jakém případě?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Smazání/nesmazání výdejky společně s fakturou

Zdroj pro sklad. doklady
Patrik Domabyl avatar
Autor: Patrik Domabyl
Aktualizováno před více než týdnem

Přidání položek inventury přes API

Jak vložit položky do inventury přes API?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Párování a vzájemná úhrada dokladů

Jak párovat a uhradit doklady pomocí API?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Changes API a WebHooks

Changes API - Postup zavedení WebHooks
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

API - Adresář - Typ vztahu - filtry

Filtrování v adresáři podle typu vztahu
Patrik Domabyl avatar
Autor: Patrik Domabyl
Aktualizováno před více než týdnem

Import faktury končí chybou ve výpočtu sumCelkem

Zadaná hodnota [300.0] vlastnosti [sumCelkem] se liší od vypočtené hodnoty [0.0] [00000001/15]: sumCelkem - 300.0
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Automatické popisy jsou anglicky v českém rozhraní

Při tvorbě dokladu přes API jsou některé texty v cizím jazyce
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Chyba 400 při odesílání URL (cURL)

Chyba 400 při odesílání URL s filtrací přes curl
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Identifikátor firmy

Kde naleznout identifikátor firmy?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Převodka - REST API

Příklad převodky mezi sklady přes REST API
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Jak v API získat vydanou fakturu včetně položek faktury a údajů z ceníku

Volání vydané faktury včetně položek faktury a údajů z ceníku pomocí API
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

REST API - bankovní účet a firma

REST API - Jak spojit bankovní účet s firmou
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Realizace objednávky do existující faktury

API příklad - realizace OBP do existující faktury
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Nefunkční import objednávky (lišící se hodnota)

Při tvorbě objednávky (dokladu) přes API (XML) se nedaří import z důvodu odlišné hodnoty celkem
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Definice detailu pro evidenci ve vazbě

Jak nadefinovat detail pro evidenci ve vazbě při volání API
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Chyba: Tvorba pol. dokladu s cizím státem

REST API při vytváření položkového dokladu při uvedení cizího státu vrací chybu
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

REST API - chyba

Nalezena nekonzistence dat u vlastnosti Popis
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Úroveň detailu v relacích (relations)

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

REST API 2. typ snížené sazby DPH

Jak zapíši přes REST API 2. typ snížené sazby DPH?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

FlexiBee nereaguje

FlexiBee nekomunikuje s jiným programem po obnovení zálohy
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Vzájemný zápočet

Tvorba vzájemného zápočtu (další informace)
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Zamykání období a dokladů přes API

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Individuální ceník - filtrace, úrovně detailu

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Filtrování + relace

Filtrování + relace (podevidence) v jedné URL
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Zjištění cen. úrovně s jednotlivými přiřazenými položkami

Jak pomocí API zjistit cenovou úroveň společně s výčtem položek z ceníku přiřazených k dané úrovni?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Založení dokladu s osvobozenou částkou

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Naskladňování položek s výrobními čísly

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Import evidencí přes API

Jak zjistím, které evidence lze importovat přes API?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Odesílání emailem společně s uložením přílohy

Lze přes API s odesláním emailu rovnou uložit danou PDF přílohu?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Určení šarže a expirace a jejich následné zobrazení

Lze přes API určit šarži a expirace položky dokladu a zobrazit si evidenci daných šarží a expirací produktu?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Jak přes API zjistím verzi aplikace?

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Realizace všech položek objednávky najednou

Lze přes API realizovat objednávku najednou, nikoliv po jednotlivých položkách?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Nelze přidat peněžní ústav s kódem 8050

Nelze přidat peněžní ústav s kódem např. 8050 (může se týkat i více kódu bank).
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Vygenerování autentizačního tokenu

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Výpočet mezd přes REST API

Je možné provádět výpočet mezd a upravovat data v personalistice přes API?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Dávková editace záznamů pomocí filtru

Je možné dávkově upravovat záznamy pomocí filtru?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Vytvoření zálohy z objednávky se zachováním položek pomocí REST API

Jak pomocí API vytvořit zálohu z přijaté objednávky tak, aby v záloze zůstaly rozepsané položky objednávky?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Chyba: "The value of attribute "filter" ....

"The value of attribute "filter" associated with an element type "faktura-vydana" must not contain the '<' character."
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Vytvoření dobropisu a provázání s fakturou v jednom requestu

Nedaří se mi vytvořit dobropis přes API a provázat jej s fakturou
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Rozdíl mezi action=delete a metodou DELETE

Jaký je rozdíl mezi action=delete a metodou DELETE?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Zapisují se do nějakého logu jednotlivé přístupy přes REST API?

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Je možné filtrovat záznamy podle externích ID?

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Dohledání ceníkové položky jako podobného zboží

Jak dohledat, kde je ceníková položka uvedena jako podobné zboží?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Je možné generovat účetní výstupy přes API?

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

REST API - automatické párování

Jaká z možností automatického párování je použita přes REST API?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Filtrování záznamů při automatickém párování přes REST API

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Nelze zapnout Changes API

Chyba: Akci se nepodařilo provést: Failed to query single object for SQL 'select create_or_drop_changes_triggers(true)'
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

REST API - Chybné vytváření bankovního dokladu

Při tvorbě bankovního pohybu pomocí API se objevuje chyba: Zadaná hodnota se liší od vypočtené
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Pole "source"

K čemu slouží pole source daného záznamu?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Čerpání ZDD - REST API

Jak poznám pomocí API kolik z částky ZDD je již využito?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Chyba při importu dat

"Error 503 Service Unavailable"
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Chyba API: Není zadáno dostatečné množství výrobních čísel

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Lze využít filtrace webového rozhraní v API?

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Lze volat evidenci přehledů v API?

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Tisk přes API

Lze tisknout doklady pomocí API?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Účetní výstupy - REST API

Lze přes API získat některé účetní výstupy (Účetnictví -> Účetní výstupy)?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Použití detail=custom pro zjištění způsobu párování

Jak používat vnořený detail=custom pro zjištění způsobu párování z uhrazené faktury?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Generace PDF s elektronický podpisem

Lze přes API generovat PDF s elektronickým podpisem?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Vzorové přidání přílohy k záznamu přes API

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Uživatelské tlačítko otvírá okno pro každý ze zvolených záznamů

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

cURL příkaz na generování faktury do PDF

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Import nové měny s fakturou zároveň

Import XML s novou měnou a fakturou s odkazem na měnu zároveň selže
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Filtrace pohybů na účtech z minulých období

Jak přes API vyfiltrovat pohyby na účtech z minulých období?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Jak začít s API FlexiBee a integrací na jiné systémy?

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Při změně názvu firmy se nezměnil databázový identifikátor firmy

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Atributy szbDph a typSzbDphK

Jaký je rozdíl mezi atributy szbDph a typSzbDphK u položek faktur?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Stavy účtů z minulého období

Lze získat účetní výstup stavů účtů z minulého období (přes API)?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Stav úhrad k datu - REST API

Lze vygenerovat sestavu stavu úhrad k datu přes API?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Více objednávek do jedné faktury

Jak realizovat více objednávek do jedné faktury?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Filtrace pomocí výčtu prvků pro štítky

Lze v URL filtrovat pomocí výčtu prvků pro štítky (např. "stitky in (1, 2, 3)")?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Přiřazení ext. ID v JSON formátu

Jak k záznamu přiřadit externí ID v JSON formátu?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Obsažení položek dokladů při použití detail:custom

Při použití custom detailu a ID záznamu přímo v URL jsou v response obsaženy i položky dokladu
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Odpočet dvou záloh do jedné faktury (XML)

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

API vrací chybu - Pokud má být vygenerován skladový doklad, musí být vyplněn typ skladového dokladu

Při importu faktury dochází k chybě ohledně generování skladového dokladu
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Párování plateb v JSON formátu

Příklad párování platby s dokladem v JSON formátu
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Vymazání zanořené evidence prostřednictvím JSON formátu

Vymazání zanořené evidence (např. položek) prostřednictvím JSON formátu
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Použití action="delete" ve formátu JSON

Použití action="delete" ve formátu JSON
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Stažení příkazu k úhradě přes API

Oficiálně momentálně není podporování stažení příkazu k úhradě přes API
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Realizace objednávky v JSON formátu

Příklad realizace přijaté objednávky v JSON formátu prostřednictvím API
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Smazání relace mezi cenovou úrovní a ceníkem přes API

Postup lze aplikovat na smazání relací obecně
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Založení přílohy k záznamu pomocí cURL

Jak pomocí cURL přidám přílohu k záznamu
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Složitější příklady API volání

Vydaná faktura včetně položek faktury a údajů z ceníku
Patrik Domabyl avatar
Autor: Patrik Domabyl
Aktualizováno před více než týdnem

Generování odpisů přes API

Příklad generace odpisů majetku přes API
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Stav konkrétního účtu přes API

Příklad GET volání stavu účtu přes API
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Stažení příkazu k úhradě přes API

Příklad URL adresy
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem