Nastavení uživatelské e-mailové šablony

Funkci uživatelských e-mailových šablon nalezneme v menu Nástroje - Uživatelské mailové šablony.

Formulář obsahuje seznam všech emailových šablon, , které můžete připojovat k typům dokladů (nebo aktualizaci mezd) a při odeslání se doklad pošle s textem vybrané šablony. Pokud nevyberete žádnou šablonu, použije se výchozí text. Uživatelské mailové šablony jsou dostupné pouze pro licenci Premium.

Abychom mohli šablonu použít, musíme si ji nejprve vytvořit právě v menu Nástroje - Uživatelské e-mailové šablony. Zde klikneme na tlačítko Nový a vyplníme libovolnou Zkratku a Název šablony. Pokud potřebujeme vyplnit název ve více jazycích, klikneme na tlačítko + a vyplníme cizí překlad.

Karta Šablona

Do prázdného pole Šablona poté vyplníme požadovaný text. Aby se nám údaje změnily s každým dokladem, můžeme použít tzv. Freemarker proměnné. Proměnné se uzavírají do složených závorek { }:

${application} - název aplikace, tedy “ABRA Flexi”

${user} - objekt uživatele, se kterým můžeme dále pracovat

${company} - Nastavení firmy

${uzivatelJmeno} - Vaše křestní jméno

${uzivatelPrijmeni} - Vaše příjmení

${titulJmenoPrijmeni} - Vaše celé jméno, včetně dosažených titulů

${nazevFirmy} - Název firmy

${object} - obecný přístup na předávaný objekt

${doklad} - doklad určený k odeslání

Pokud potřebujeme např. telefonní číslo uživatele, který e-mail posílá, použijeme proměnnou $(user), kterou zmodifikujeme na $(user.mobil). Vždy vycházíme z proměnných dané evidence server/c/firma/evidence-list. Pro pole z objektu user se jedná o evidenci “uzivatel”.

Případně se můžete podívat na obecné proměnné na demoverzi, např: https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/properties

Proměnné můžete skládat do sebe, tedy např. pokud potřebujeme splatnost konkrétní faktury, použijeme proměnnou:

${doklad.datSplat}

Pokud bychom chtěli celkovou částku na konkrétní faktuře, použijeme proměnnou:

${doklad.sumCelkem} apod.

Níže se můžete podívat, jak by mohla vypadat nastavená šablona s užitím Freemarker proměnných.

Tip pro zadávání: Šablonu je možné zadat v HTML, můžete tedy využít základní značky tohoto jazyka pro formátování textu, například odřádkování <br /> , odstavce <p></p> a další.

Po odeslání se do proměnných doplní konkrétní hodnoty, e-mail tedy bude vypadat následovně:

Karta Použití

Na kartě použití vybereme, pro které doklady budeme chtít šablonu používat zaškrtnutím příznaku u konkrétního pole. Pokud máme jednu šablonu pro všechny typy dokladu, stačí zaškrtnout na nastavení šablony evidenci, pro kterou platí a není nutné ji definovat na typu dokladu.

Karta Texty

Pole na kartě Texty jsou pouze informační a slouží pro interní popis nebo poznámku k dané šabloně, např. pro lepší přehlednost nebo komunikaci s týmem.

Karta Nastavení

Na kartě Nastavení si zvolíme odesílatele a předmět e-mailu. Pole Odesílatel slouží pouze pro odesílání e-mailů přes SMTP server. Pokud máte v nastavení SMTP server uvedenou jinou e-mailovou adresu než v šabloně, Odesílatel nastavený na šabloně má přednost.

V předmětu e-mailu můžeme také využívat Freemarker proměnné.

Přiřazení šablony k typu dokladu

Nyní šablonu přiřadíme ke konkrétnímu typu dokladu. Typy dokladů nalezneme u každé evidence, např. Prodej - Typy dokladů - Typy vydaných faktur. Rozklikneme si příslušný typ dokladu a na záložce Texty na doklad vybereme šablonu, která se má na všech fakturách daného typu použít.

Nastavená šablona má vždy přednost před textem vyplněným v poli Text pro odesílání doklad…

Využití e-mailových šablon v případě zasílání výplatních pásek naleznete zde: Zasílání výplatních pásek přes SMTP | ABRA Flexi (flexibee.eu)

Našli jste odpověď?