Stavy zakázek umožňují větší rozčlenění pevně stanoveného druhu stavu zakázky. V závislosti na druhu zakázky jsou připraveny čtyři základní stavy, které můžete upravit nebo je můžete smazat a založit vlastní dle potřeby Vaší firmy. Číselník najdete v modulu "Prodej" pod volbou "Číselníky zakázek" -> "Stavy zakázek".

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Hlavní panel

Stiskem tlačítka "Nový" či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Zkratka

Povinné pole, může obsahovat až 20 znaků. Hodnota musí být mezi záznamy jedinečná.

Zkratka (též kód) je zkrácené vyjádření záznamu. Pomocí napsání zkratky je možné zvolit konkrétní záznam a vyhnout se jeho hledání např. mezi stovkami záznamů.

Doporučujeme zvolit zkratku tak, abyste z ní poznali název záznamu (a naopak tak, abyste podle názvu záznamu odhadli zkratku). Zkratky se zobrazují v jednotlivých řádcích přehledů, proto je vhodné volit kratší zkratky.

Název

Povinné pole, může obsahovat až 255 znaků.

Obecně reprezentuje záznam v přehledech, tiskových sestavách či výběrových seznamech, proto by měl být záznam vystihovat jedinečným způsobem.

Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka "+" můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka "-" pole pro název v cizích jazycích zavřete.

Záložka "Základní informace"

Vyplňování údajů v této záložce není povinné. Slouží pro případnou lepší orientaci stavů zakázek.

Druh stavu

Pomocí rozbalovacího seznamu si můžete vybrat z pevně nastavených druhů, které nelze již modifikovat:

· Získáváme ji

· Máme ji

· Hotovo

· Stornováno

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jsou to dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb. Jejich vyplnění není povinné.

Popis

Bližší popis stavu zakázky.

Poznámka

Bližší poznámka ke stavu zakázky.

Našli jste odpověď?