Export do Microsoft Excel

Je-li v nabídce Exportu zobrazeno tlačítko , znamená to možnost exportovat data do formátu Microsoft Excel (XLS).


V pravé části tabulky "Exportované sloupce" jsou přednastaveny názvy těch sloupců, které by měly být exportovány. Pomocí tlačítek (nebo dvojklikem) převeďte z levého seznamu "Neexportované sloupce" do pravého "Exportované sloupce" názvy těch sloupců, které chcete do souboru Microsoft Excel exportovat. Použijete-li tlačítka s dvěma šipkami, převedou se názvy všech sloupců. Uvedený seznam musíte upravit pomocí tlačítek nahoru a dolů do pořadí, které bude odpovídat pořadí sloupců v dokumentu Microsoft Excel.

Po výběru exportovaných sloupců a jeho potvrzení si vyberte, kam a pod jakým názvem budete chtít vzniklý soubor uložit. Následně jsou data exportována a o výsledku exportu jste informování v závěrečném dialogu.

Související

Našli jste odpověď?