Dokumentace a nápověda

Základní dokumentací je nápověda, která pokrývá všechny části aplikace a vysvětluje jednotlivé funkce.

Ota Rádl avatar Lenka Haringerová avatar Petr Pech avatar +1
250 článků v téhle kolekci
Autoři: Ota Rádl, Lenka Haringerová, Petr Pech a 1 další
Průvodce nastavením firmy

Průvodce nastavení firmy – pokročilá nastavení

Pokročilá nastavení v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno včera

Průvodce nastavení firmy – banky, pokladny, sklady a typy dokladů

Banky, pokladny, sklady a typy dokladů v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Průvodce nastavení firmy – ceník, skupiny zboží

Práce s ceníkem a skupinami zboží v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Průvodce nastavení firmy – skupiny firem, adresář

Obchodní partneři, skupiny firem v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Průvodce nastavení firmy – kurzy měn

Kurzy cizích měn v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Průvodce nastavení firmy – dokladové řady

Dokladové řady v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Průvodce nastavení firmy – střediska, účetní rozvrh

Práce se středisky v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Průvodce nastavení firmy – účetní období

Založení a práce s účetními obdobími v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Průvodce nastavení firmy – seznam uživatelů

Založení uživatelů v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Průvodce nastavení firmy – nastavení firmy

Nastavení firmy v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno včera

Průvodce nastavení firmy – vytvořit firmu

Vytvoření firmy v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem
Ovládání programu

Význam používaných tlačítek

Používaná tlačítka v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Přehled změn záznamu

Jak zobrazit změny na daném záznamu
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Spuštění dotazu

Jak spustit uživatelský dotaz
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Klávesové zkratky

Používání klávesových zkratek v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Práce s datovými okny

Práce s datovými okny v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Nápověda-nabídka

Práce s nabídkou Nápověda
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Nástroje-nabídka

Práce s nabídkou Nástroje
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Účetnictví-nabídka

Práce s nabídkou Účetnictví
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Zaměstnanci-nabídka

Práce s nabídkou Zaměstnanci
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Majetek-nabídka

Práce s nabídkou Majetek
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Peníze-nabídka

Práce s nabídkou Peníze
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Nákup-nabídka

Práce s nabídkou Nákup
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Prodej-nabídka

Práce s nabídkou Prodej
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Obch.partneři-nabídka

Práce s nabídkou Obchodní partneři
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Firma - nabídka

Nabídka Firma v aplikaci ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Nabídka

Ovládání programu - Nabídka
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Účetnictví-navigace

Jak pracovat s modulem Účetnictví
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Zaměstnanci

Modul zaměstnanci
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Majetek

Modul majetek
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Nákup

Modul nákup
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Peníze

Modul Peníze
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Prodej - navigace

Navigační nabídka modulu Zboží
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno tento týden

Ovládání programu

Co je to ovládání programu? Dokumentace základního přístupu k aplikaci
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Postranní navigace a pracovní plocha

Postranní navigace a pracovní plocha spolu velice úzce souvisí.
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Obchodní partneři - navigace

Navigační nabídka modulu Obchodní partneři
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Zboží - navigace

Navigační nabídka modulu Zboží
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem
Doklady

Vyhledávání a filtrace

Jak hledat a filtrovat záznamy v ABRA Flexi?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Služby

Tlačítko Služby v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Služby

Tlačítko Služby v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Sumace v seznamu dokladů

Tlačítko sumy nad doklady
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Služby

Tlačítko Služby v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Tisky

Jak tisknout z ABRA Flexi?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Zálohy a zálohové daňové doklady

Jak pracovat se zálohami a ZDD v ABRA Flexi?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Párování dokladů

Jak párovat úhrady s doklady v ABRA Flexi?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Informace o vazbách

Vazby mezi doklady
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Zamykání dokladu

Lze v ABRA Flexi zamykat doklady? Jak?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Storno dokladu

Návod ke správnému stornování dokladu
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Smazání dokladu

Jak vymazat doklad či jeho položky?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Vytvořit kopii dokladu

Jak zkopírovat doklad?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Uložení dokladu

Proces uložení dokladu
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Obecné vlastnosti dokladu

Obecné vlastnosti a chování dokladu
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno včera

Dokladové řady

Jak pracovat s dokladovými řadami?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno včera
Prodej

Příkaz k inkasu

Jak zadávat příkazy k inkasu
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Analýza prodeje

Jak vytvářet analýzy prodeje
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno včera

Dokladové řady - prodej

Kde najít a jak upravit dokladové řady týkající se modulu Prodej
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Začínáme s prodejem

Jak začít s prodejem
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Předpis zaúčtování – vydané faktury

Jak pracovat s předpisy zaúčtování u vydaných faktur
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno včera

Vyhodnocení zakázek

Jak na vyhodnocení zakázek
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno včera

Stavy zakázek

Jak pracovat se stavy zakázek
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno včera

Typy zakázek

Jak pracovat s typy zakázek
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno včera

Typy dokladů - Prodej

Kde nalezneme typy dokladů pro modul Prodej
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno včera

Přehledy položek dokladů

Kde najdeme soupis položek dokladů
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Číselníky zakázek

Nastavení číselníků a typů zakázek
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Zakázky

Jak pracovat se zakázkami
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno včera

Objednávka přijatá

Jak pracovat s přijatými objednávkami
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno včera

Nabídka vydaná

Jak pracovat s vydanými nabídkami
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno včera

Přijatá poptávka

Jak pracovat s přijatými poptávkami
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno včera

Typy objednávky přijaté

Seznam Typy objednávky přijaté
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno včera

Typ nabídky vydané

Seznam Typ nabídky vydané
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno včera

Typy poptávky přijaté

Seznam typy poptávky přijaté
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno včera

Položky faktur

Seznam Položky faktur
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Import z dokladů

Fakturace - Import z dokladů
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Seznam prodejních kas

Jak pracovat se seznamem prodejních kas
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno včera

Prodejní kasa

Jak pracovat s prodejní kasou
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno včera

Vydaná faktura

Jak pracovat s vydanými fakturami
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno včera

Typy vydaných faktur

Jak pracovat s typy vydaných faktur
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno tento týden

Prodej

Modul Prodej
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem
Základní seznamy - číselníky

Formy dopravy

Formy dopravy je podmíněna zakoupením modulu Pošta a zasilatelství
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Formy úhrady

Jednoduchý číselník, jehož vyplňování je nutné, pokud používáte rozšiřující modul "Prodejní kasa" s více možnostmi úhrad, než jen hotově.
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Upomínka

"Upomínky", kde jsou připraveny formuláře pro 1. a 2. upomínku, pro Pokus o smír a pro Inventarizaci pohledávek.
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Certifikační autority

Certifikační autorita je subjekt, který vydává digitální certifikáty
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Předdefinované texty

Tato položka není typickým číselníkem, ale spíše seznamem textů, který usnadňuje vyplňování textových položek v dokladech
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Předpisy zaúčtování

Využívají se v jednotlivých modulech v nastavení typů dokladů
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Štítky

Štítek je univerzální nástroj pro filtraci
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Řádky přiznání DPH

Uživatel jej nemůže doplňovat, ani mazat, pouze si může doplnit v záložce "Texty" své popisy a poznámky.
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Standardní účetní osnova

Pro každý typ organizace existuje standardní účetní osnova. Ta předepisuje seznam syntetických účtů.
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Měrné jednotky

Můžete ho rozšiřovat podle svých potřeb. Měrné jednotky se využívají v ceníku a při tvorbě položek dokladu.
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Peněžní ústavy

Využívají se při vystavování příkazů k úhradě, v nastavení bankovního spojení v adresách firem.
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Konstantní symboly

Využívají se při vystavování příkazů k úhradě, v nastavení bankovního spojení v adresách firem
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Kurzy pro cenotvorbu

Kurzy pro cenotvorbu využije uživatel, který má sklad vedený v Kč, ale nakupuje a prodává zboží z ceníku i za cizí měnu.
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Kurzy

Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Měny

Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Státy

Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Činnost

Toto je velice jednoduchý číselník, jehož vyplňování není nutné.
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Střediska

Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Sazby DPH

"Sazby DPH" je klasický číselník, který je v okamžiku instalace naplněn
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem
Zboží

Stav skladu k datu

Zboží – Stav skladu k datu
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Inventury

Jak zpracovat inventuru v ABRA Flexi?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Výkaz o produkci obalů EKO-KOM

EKO-KOM obaly v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Číselníky atributů

Atributy ceníkových položek v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Číselník stavů položek ceníku

Stavy položek v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Umístění ve skladu

Místnosti, regály, police
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Mapování skladů

Určení skladu položek kusovníku či sad a kompletů
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Výrobní čísla

Evidence výrobních (sériových čísel) v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Rezervace

Jak rezervovat zboží v ABRA Flexi?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Skladové pohyby - přehled

Položky skladových dokladů
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Služby v modulu „Zboží“

Služby jejich funkce pro modul Zboží
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Rozpuštění vedlejších nákladů do ceny zboží

Dodatečné zvýšení nákupní ceny zboží
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Příjemky/výdejky

Evidence skladových pohybů v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Skladové karty

Jak evidovat skladové zásoby v ABRA Flexi?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Předpis zaúčtování příjemky-výdejky

Přednastavení účtování příjemek/výdejek
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Typy skladových dokladů

Jak předdefinovat hodnoty pro jednotlivé skladové doklady?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Seznam skladu

Jak založit sklad v ABRA Flexi?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Individuální ceník

Individuální ceník odběratelů či skupin odběratelů
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Ceník

Ceník (produktový list) v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Cenové úrovně

Cenotvorba pomocí cenových úrovní v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Ceníkové skupiny

Cenové skupiny odběratelů
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Skupiny zboží

Skupiny zboží a materiálu v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Jak začít se zbožím

První krokuky v modulu Zboží
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem
Účetnictví

Intrastat

Generace výkazu pro Intrastat
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Typy dokladů - Účetnictví

Typy dokladů týkající se modulu Účetnictví
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Přehledy položek dokladů

Přehledy položek dokladů týkající se modulu Účetnictví
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Předpis zaúčtování - účetnictví

Předpisy zaúčtování v modulu Účetnictví
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Uzavření období

Uzavření účetního období v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Výkaz zisku a ztráty

Tvorba výkazu zisku a ztráty v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Rozvaha

Tvorba rozvahy v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Hlavní kniha

Tvora hlavní knihy v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Obratová předvaha

Tvorba obratové předvahy v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Daňové přiznání MOSS

Tvorba daňového přiznání v režimu MOSS
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Kontrolní hlášení

Tvorba kontrolního hlášení v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Souhrnné hlášení k DPH

Tvorba souhrnného hlášení v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Přiznání DPH

Tvorba přiznání k DPH v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Podklady DPH

Podklady pro přiznání k DPH v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Stavy účtů

Účetní sestava Stavy účtů
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Saldo

Saldo v programu ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Pohyby na účtech

Účetní sestava Pohyby na účtech
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Účetní deník

Účetní deník v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Účetní výstupy

Účetní výstupy v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Počáteční stavy účtů

Počáteční stavy účtů v programu ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Účtový rozvrh

Jak si vytvořit vlastní účtový rozvrh v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Typy ostatních závazků

Jak pracovat s typy ostatních závazků
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Typy ostatních pohledávek

Jak pracovat s typy ostatních pohledávek
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Typy interních dokladů

Jak pracovat s typy interních dokladů
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Vlastní sestavy

Jak si vytvořit vlastní účetní sestavu
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Ostatní závazky

Jak pracovat s ostatními závazky v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Ostatní pohledávky

Jak pracovat s ostatními pohledávkami v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Interní doklady

Práce s interními doklady v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Jak začít s účetnictvím

Začínáme s účetnictvím v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Účetnictví

Modul Účetnictví v ABRA Flexi
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem
Nákup

Pokladní kniha

Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Dokladové řady – přijaté faktury

Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Předpis zaúčtování – přijaté faktury

Předpisy zaúčtování je nutné nastavit, než začnete vystavovat jakýkoliv doklad.
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Objednávka vydaná

Tyto objednávky evidují veškeré vaše požadavky na dodavatele
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Nabídka přijatá

Seznam přijatých nabídek naleznete na pracovní ploše v modulu „Nákup“ nebo přes horní nabídku Nákup – Přijaté nabídky.
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Poptávka vydaná

Vydané poptávky jsou opačným pohledem na poptávky přijaté, kdy od vašich dodavatelů poptáváte zboží a služby.
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Typy dokladů – Nákup

Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Přehledy položek dokladů – Nákup

Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Analýza nákupu

Tato volba umožňuje pohled na nákup z hlediska konkrétního zboží, skupin zboží, ceníkových skupin, dodavatele.
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Typ objednávky vydané

Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Typ nabídky přijaté

Základní přednastavení je připraveno. Je nutné toto nastavení však upravit a doplnit dle vlastních požadavků.
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Typ poptávky vydané

Základní přednastavení je připraveno. Je nutné toto nastavení však upravit a doplnit dle vlastních požadavků.
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Příkaz k úhradě

Tímto druhem příkazu poukazujete finance na účet příjemce. Příkazy k úhradě můžete vytvářet i v modulu Peníze.
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Typy přijatých faktur

Základní přednastavení je připraveno. Je nutné toto nastavení však upravit a doplnit dle vlastních požadavků.
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Jak začít s nákupem

Návod
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Přijatá faktura

Na formuláři evidujete seznam přijatých faktur, záloh a zálohových daňových dokladů.
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Nákup

úvod
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem
Peníze

Dokladové řady – Peníze

Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Typy dokladů – Peníze

Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Přehledy položek dokladů – Peníze

Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Příkaz k inkasu

Příkaz k inkasu znamená bezhotovostní platební metodu, při které si příjemce vybírá finanční částku z vašeho účtu.
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Příkaz k úhradě

Tímto druhem příkazu poukazujete finance na účet příjemce. Příkazy k úhradě můžete vytvářet i v modulu Peníze.
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Zápočty

Vzájemný zápočet je fiktivní bankovní výpis, kterým jsou prováděny zejména úhrady pohledávek a závazků na principu vzájemných zápočtů.
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Předpis zaúčtování – peníze

Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Bankovní kniha

Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Banka

Formulář obsahuje seznam bankovních výpisů se všemi údaji podstatnými pro evidenci bezhotovostních plateb.
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Pokladna

Jedná se o seznam pokladních dokladů se všemi údaji důležitými pro evidenci plateb v hotovosti.
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Bankovní formáty

Následující tabulky ukazují přehled bank a formátů, které používají.
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Bankovní účty

Jedná se o seznam bankovních účtů, které vaše firma používá.
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Seznam pokladen

Jedná se o seznam pokladen, které vaše firma používá.
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Typy bankovních dokladů

Základní přednastavení je připraveno. Je nutné toto nastavení však upravit a doplnit dle vlastních požadavků.
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Typy pokladních dokladů

Základní přednastavení je připraveno. Je nutné toto nastavení však upravit a doplnit dle vlastních požadavků.
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Jak začít s penězi

Modul "Peníze" zahrnuje hotovostní i bezhotovostní styk, tj. pokladnu i bankovní účty.
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem

Peníze

Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem