Dokumentace a nápověda

Základní dokumentací je nápověda, která pokrývá všechny části aplikace a vysvětluje jednotlivé funkce.

Ota Rádl avatar Lenka Haringerová avatar Petr Pech avatar +1
153 článků v téhle kolekci
Autoři: Ota Rádl, Lenka Haringerová, Petr Pech a 1 další
Doklady

Vyhledávání a filtrace

Jak hledat a filtrovat záznamy v ABRA Flexi?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Služby

Tlačítko Služby v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Služby

Tlačítko Služby v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Sumace v seznamu dokladů

Tlačítko sumy nad doklady
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Služby

Tlačítko Služby v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Tisky

Jak tisknout z ABRA Flexi?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Zálohy a zálohové daňové doklady

Jak pracovat se zálohami a ZDD v ABRA Flexi?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Párování dokladů

Jak párovat úhrady s doklady v ABRA Flexi?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Informace o vazbách

Vazby mezi doklady
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Zamykání dokladu

Lze v ABRA Flexi zamykat doklady? Jak?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Storno dokladu

Návod ke správnému stornování dokladu
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Smazání dokladu

Jak vymazat doklad či jeho položky?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Vytvořit kopii dokladu

Jak zkopírovat doklad?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Uložení dokladu

Proces uložení dokladu
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Obecné vlastnosti dokladu

Obecné vlastnosti a chování dokladu
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Dokladové řady

Jak pracovat s dokladovými řadami?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem
Prodej

Příkaz k inkasu

Jak zadávat příkazy k inkasu
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Analýza prodeje

Jak vytvářet analýzy prodeje
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Dokladové řady - prodej

Kde najít a jak upravit dokladové řady týkající se modulu Prodej
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Začínáme s prodejem

Jak začít s prodejem
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Předpis zaúčtování – vydané faktury

Jak pracovat s předpisy zaúčtování u vydaných faktur
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Vyhodnocení zakázek

Jak na vyhodnocení zakázek
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Stavy zakázek

Jak pracovat se stavy zakázek
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Typy zakázek

Jak pracovat s typy zakázek
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Typy dokladů

Kde nalezneme typy dokladů
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Přehledy položek dokladů

Kde najdeme soupis položek dokladů
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Číselníky zakázek

Nastavení číselníků a typů zakázek
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Zakázky

Jak pracovat se zakázkami
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Objednávka přijatá

Jak pracovat s přijatými objednávkami
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Nabídka vydaná

Jak pracovat s vydanými nabídkami
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Přijatá poptávka

Jak pracovat s přijatými poptávkami
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Typy objednávky přijaté

Seznam Typy objednávky přijaté
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Typ nabídky vydané

Seznam Typ nabídky vydané
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Typy poptávky přijaté

Seznam typy poptávky přijaté
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Položky faktur

Seznam Položky faktur
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Import z dokladů

Fakturace - Import z dokladů
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Seznam prodejních kas

Jak pracovat se seznamem prodejních kas
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Prodejní kasa

Jak pracovat s prodejní kasou
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Vydaná faktura

Jak pracovat s vydanými fakturami
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Typy vydaných faktur

Jak pracovat s typy vydaných faktur
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Prodej

Modul Prodej
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem
Základní seznamy - číselníky

Certifikační autority

Certifikační autorita je subjekt, který vydává digitální certifikáty
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno tento týden

Předdefinované texty

Tato položka není typickým číselníkem, ale spíše seznamem textů, který usnadňuje vyplňování textových položek v dokladech
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno tento týden

Předpisy zaúčtování

Využívají se v jednotlivých modulech v nastavení typů dokladů
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno tento týden

Štítky

Štítek je univerzální nástroj pro filtraci
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno tento týden

Řádky přiznání DPH

Uživatel jej nemůže doplňovat, ani mazat, pouze si může doplnit v záložce "Texty" své popisy a poznámky.
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno tento týden

Standardní účetní osnova

Pro každý typ organizace existuje standardní účetní osnova. Ta předepisuje seznam syntetických účtů.
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno tento týden

Měrné jednotky

Můžete ho rozšiřovat podle svých potřeb. Měrné jednotky se využívají v ceníku a při tvorbě položek dokladu.
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno tento týden

Peněžní ústavy

Využívají se při vystavování příkazů k úhradě, v nastavení bankovního spojení v adresách firem.
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno tento týden

Konstantní symboly

Využívají se při vystavování příkazů k úhradě, v nastavení bankovního spojení v adresách firem
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno tento týden

Kurzy pro cenotvorbu

Kurzy pro cenotvorbu využije uživatel, který má sklad vedený v Kč, ale nakupuje a prodává zboží z ceníku i za cizí měnu.
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno tento týden

Kurzy

Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno tento týden

Měny

Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno tento týden

Státy

Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno tento týden

Činnost

Toto je velice jednoduchý číselník, jehož vyplňování není nutné.
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno tento týden

Střediska

Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno tento týden

Sazby DPH

"Sazby DPH" je klasický číselník, který je v okamžiku instalace naplněn
Zuzana Sýkorová avatar
Autor: Zuzana Sýkorová
Aktualizováno před více než týdnem
Zboží

Inventury

Jak zpracovat inventuru v ABRA Flexi?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno tento týden

Výkaz o produkci obalů EKO-KOM

EKO-KOM obaly v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno tento týden

Číselníky atributů

Atributy ceníkových položek v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno tento týden

Číselník stavů položek ceníku

Stavy položek v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno tento týden

Umístění ve skladu

Místnosti, regály, police
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno tento týden

Mapování skladů

Určení skladu položek kusovníku či sad a kompletů
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno tento týden

Výrobní čísla

Evidence výrobních (sériových čísel) v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno tento týden

Rezervace

Jak rezervovat zboží v ABRA Flexi?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno tento týden

Skladové pohyby - přehled

Položky skladových dokladů
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno tento týden

Služby v modulu „Zboží“

Služby jejich funkce pro modul Zboží
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno tento týden

Rozpuštění vedlejších nákladů do ceny zboží

Dodatečné zvýšení nákupní ceny zboží
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno tento týden

Příjemky/výdejky

Evidence skladových pohybů v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno tento týden

Skladové karty

Jak evidovat skladové zásoby v ABRA Flexi?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno tento týden

Předpis zaúčtování příjemky-výdejky

Přednastavení účtování příjemek/výdejek
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Typy skladových dokladů

Jak předdefinovat hodnoty pro jednotlivé skladové doklady?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Seznam skladu

Jak založit sklad v ABRA Flexi?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Individuální ceník

Individuální ceník odběratelů či skupin odběratelů
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Ceník

Ceník (produktový list) v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Cenové úrovně

Cenotvorba pomocí cenových úrovní v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Ceníkové skupiny

Cenové skupiny odběratelů
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Skupiny zboží

Skupiny zboží a materiálu v ABRA Flexi
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Jak začít se zbožím

První krokuky v modulu Zboží
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem