Systém umožňuje dodatečně zvýšit nákupní cenu pořízeného zboží.

Zvýšení nákupní ceny za MJ o částku

Tento způsob použijte, pokud znáte přesnou částku, o kterou potřebujete zvýšit nákupní cenu za MJ.

V položkách již vytvořené příjemky v záložce "Hlavní" je možno vložit tuto částku do pole "Vedlejší náklady". Změna se promítne i do zaúčtování skladového dokladu.

Zvýšení ceny celé dodávky

Tento způsob použijte, pokud potřebujete zvýšit cenu celé dodávky, tj. všech položek již vytvořené příjemky, např. o doúčtování dopravy a pod. U zobrazené příjemky pod tlačítkem je volba .

V položce "Skladové položky celkem" je celková částka za všechny položky skladové příjemky, tj. částka za celý příjmový doklad.

  • Do položky "Náklady k rozúčtování" vložte částku, o kterou potřebujete zvýšit cenu dané skladové zásoby.

  • "Pořizovací cena položek celkem" se dopočte dle předcházejících položek.

  • Ve spodní části dialogu zvolte způsob rozúčtování nákladů.Zvolíte-li podle počtu kusů, náklady k rozúčtování se vydělí počtem kusů v dodávce a o zjištěnou cenu se zvýší pořizovací cena za MJ. Např. v dodávce je 20 kusů, vedlejší náklady jsou ve výši 10 000,- Kč, cena za MJ u každé položky se zvýší vždy o 500,- Kč bez ohledu na stávající výši nákupních cen za MJ.Zvolíte-li podle ceny, náklady k rozúčtování se rozpočítají stejným poměrem ke všem cenám za MJ. Např. cena dodávky je 20 000,- Kč, vedlejší náklady jsou ve výši 10 000,- Kč, je to tedy 50% z nákupní ceny. Proto se každá nákupní cena za MJ navýší také o 50%.

I tato změna se promítá do zaúčtování skladového dokladu.

Zvýšení celkové ceny jedné skladové položky

Tímto způsobem můžete zvýšit celkovou cenu jedné skladové položky. Např. na skladu máte 10 ks stolů v celkové ceně 100 000,- Kč. Tuto celkovou cenu chcete zvýšit o 10 000,- Kč.

  • Vytvoříte novou příjemku nebo novou položku u stávající příjemky, kterou bylo zboží přijato na sklad. Vždy vyberete konkrétní zboží v našem případě stůl, zadáte nulové množství a do částky dáte cenu 10 000,- Kč.

  • Na skladě zůstane 10 ks stolů, cena se zvýší ze 100 000,- Kč na 110 000,- Kč.

O tuto cenu se zvýší celková cena zásoby, cena za jednotku na skladové kartě se přepočte, samozřejmě se změna promítne i do stavu skladu k datu. Do zaúčtování skladového dokladu se tato změna nepromítne. Buď je nutno na sklad zaúčtovat přímo prvotní doklad nebo provést zaúčtování ručně pomocí interního dokladu.

Našli jste odpověď?