Souhrnné hlášení k DPH

Souhrnné hlášení je dalším výstupem DPH, výstupní soubory je možné převést do elektronické podoby.
Souhrnné hlášení naleznete v seznamu účetních výstupů v modulu Účetnictví.

Citace ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Citace ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, konkrétně § 102 Souhrnné hlášení:

(1) Plátce je povinen podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnil

a) dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě,

b) přemístění obchodního majetku do jiného členského státu,

c) dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu, pokud je plátce prostřední osobou v tomto obchodu, nebo

d) poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě : osvobozeno od daně, osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce služby.

(2) Identifikovaná osoba je povinna podat souhrnné hlášení, pokud uskutečnila poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně, osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce služby, a to ve lhůtě do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém bylo plnění uskutečněno.

(3) Souhrnné hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně.

Pokud je souhrnné hlášení podáno prostřednictvím datové zprávy, která není podepsána uznávaným elektronickým podpisem nebo není odeslána prostřednictvím datové schránky, musí být potvrzeno za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání souhrnného hlášení. Údaje o hodnotě dodaného zboží nebo poskytnuté služby se uvádějí v české měně.

Tvorba souhrnného hlášení k DPH

Po kliknutí na „Souhrnné hlášení k DPH“ se na obrazovce otevře průvodce, ve kterém zvolíte parametry pro tvorbu hlášení.

Stát DPH

Pomocí rozbalovacího seznamu zvolíte stát, pro který chcete zpracovat souhrnné hlášení.

Rok přiznání

Pomocí rozbalovacího seznamu zvolíte rok.

Čtvrtletní podání souhrnného hlášení

Po zaškrtnutí příznaku vyberte čtvrtletí.

Měsíční podání souhrnného hlášení

Po zaškrtnutí příznaku vyberte měsíc.

Po vyplnění potřebných údajů dokončete průvodce pomocí tlačítka "Dokončit".

Výstup

Kód země

DIČ

Kód plnění

Počet plnění

Základ [Kč]

Formát pro elektronickou podatelnu

Pomocí tlačítka „Souhrnné hlášení VEIS“, které se nachází na horní liště tabulky, vygenerujete soubor ve formátu XML, který podáte přes elektronickou podatelnu. Po nahrání přes elektronickou podatelnu je možné provést kontrolu, případně opravit chybné údaje.

Našli jste odpověď?