Obchodní partneři – Kontakty

Formulář obsahuje seznam, který umožňuje vyhledávat napříč všemi kontakty nezávisle na firmě. Podle výběrových klíčů definujete společné vlastnosti kontaktů a poté obdržíte jejich filtrovaný seznam. Formulář je propojen s formulářem Adresy firem a záložkou Kontakty v modulu Obchodní partneři.

__________________________________________________________________

Karta "Kontakty"

 • Firma: Název firmy; lze vybrat pomocí ikony (dostanete se do menu Obchodní partneři – Adresy firem).

 • Příjmení

 • Jméno

 • Titul

 • Primární záznam: Editační pole je přístupné pouze při aktualizaci kontaktů v samostatném okně. Zaškrtnete-li hodnotu, pak tento kontakt je ve firmě nejdůležitější.

__________________________________________________________________

Základní informace

 • Funkce: Funkce nebo vazba kontaktu na firmu.

 • Oddělení

 • Ulice

 • Město

 • PSČ

 • Stát

 • Telefon

 • Mobil

 • FAX

 • E-mail

 • WWW

__________________________________________________________________

Upřesnění

Na této záložce dle potřeby zaškrtejte jednotlivé úkoly, které může daná osoba vykonávat.

 • Odesílat faktury

 • Odesílat objednávky

 • Odesílat nabídky

 • Odesílat poptávky

 • Odesílat pokladní doklady

 • Odesílat skladové doklady

 • Rodné číslo (dané osoby)

 • Datum narození (dané osoby)

__________________________________________________________________

Texty

 • Popis: Bližší charakteristika.

 • Poznámka: Další poznámka.

__________________________________________________________________

Štítky

Štítky – ke konkrétnímu kontaktu můžete připojit různé štítky; pomocí tlačítka "Připojit" se zobrazí tabulka pro výběr štítků; z levé tabulky Dostupné štítky přesuňte pomocí šipky štítky, které chcete k dané smlouvě přiřadit, do pravé tabulky Vybrané štítky, a výběr potvrďte tlačítkem "OK"; pokud potřebujete přidat štítek, který dosud nemáte v levé tabulce Dostupné štítky, použijte tlačítko "Správa štítků"; otevře se číselník štítků (menu Nástroje – Číselníky – Štítky), ve kterém můžete požadovaný štítek přidat.

__________________________________________________________________

Přílohy

Na této záložce můžete archivovat různé dokumenty týkající se dané osoby, např. různé smlouvy.

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, význam některých z nich je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Pomocí tlačítka "Nový" můžete přidat novou přílohu. Při přidávání máte na výběr z těchto možností:

 • Soubor – soubor z vašeho lokálního počítače je načten do databáze,

 • Odkaz na internet – aplikace eviduje odkaz (URL), data odkazovaného zdroje nejsou do aplikace načtena,

 • Odkaz na soubor – aplikace eviduje odkaz na soubor na disku lokálního počítače, data souboru nejsou do aplikace načtena (odkazovaný soubor nepřejmenovávejte, nepřesouvejte a nemažte).

U vložené přílohy se nachází ikona složky, která vám umožní přílohu si kdykoliv prohlédnout. Pomocí ikony složky si můžete přílohu uložit na jiné místo. Tlačítko scaneru slouží k nasnímání daného dokumentu, druhá volba umožňuje zvolit skener a parametry snímání.

Našli jste odpověď?