Zjištění stavu skladu provedete pomocí tlačítka , které naleznete v modulu "Zboží" na pracovní ploše pod čarou.
Formulář má podobu průvodce a slouží ke zjištění fyzického i finančního stavu jednotlivých skladů ke zvolenému datu.

V rolovacím seznamu Sklad zvolte sklad, u něhož požadujete přepočítat jeho stav, a následně uveďte Datum výpočtu. Nakonec stiskněte tlačítko .

Zobrazí se seznam všech položek daného skladu s těmito hodnotami:

Název dané položky skladu

Stav zásob v MJ

Stav zásob v MJ s požadavky

Požadavky MJ

MJ

V tuzemské měně

Průměrná cena

Název

EAN

Štítky

Našli jste odpověď?