K získání všech záznamů z dané evidence je nutné doplnit parametr limit=0.

Standardní výstup ABRA Flexi bez použití parametru limit obsahuje vždy jen prvních 20 záznamů. Pro kompletní výpis je nutné použít parametr limit=0. Nedoporučujeme používání parametru limit s vysokým číslem (např. limit=9999). Výpis by vám fungoval pouze do okamžiku, než počet záznamů takové číslo překročí.

Výsledek je případně možné stránkovat správným použitím parametrů limit a start.

Pokud chcete zjistit, kolik záznamů odpovídá vašemu dotazu, doplňte parametr add-row-count=true.

Také parametr add-row-count používejte jen v těch dotazech, kde má smysl. Například pokud v ABRA Flexi potřebujete po stránkách vypsat adresáře, tento parametr použijte jen v prvním dotazu. Parametr totiž přidává další dotaz do databáze (select count(*) from …). U některých výstupů může zpracování takového dotazu přidávat zbytečnou časovou prodlevu.

Dokumentace stránkování

Ukázka:

https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana.xml – výpis prvních 20 faktur https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana.xml?limit=0 – výpis všech faktur
Našli jste odpověď?