Na našich stránkách lze v sekci věnované zákazníkům najít seznam faktur, které jsme vystavili. Zobrazujeme o nich základní informace, jako je číslo faktury, datum vystavení a také stav úhrady. Výslednou fakturu je možné stáhnout jako PDF soubor.

V následujícím návodu vám ukážeme postup, který umožní mít stejnou funkci na svých stránkách.

Stručný popis

Webový server se dotáže (s heslem) Flexi a vypíše všechny faktury, které jsou vystaveny na konkrétní DIČ. Předpokládáme, že při instalaci zajistíte ověření uživatele, zjištění správného DIČ a také vizuální integraci s vašimi webovými stránkami.

Na začátku tedy Flexi provede dotaz na adresu http://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/(dic=’CZ7002051235′).js ve formátu JSON a výsledná data zobrazí v tabulce. Když uživatel projeví zájem o PDF, přečteme data z adresy http://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana/21.json.

Webová aplikace funguje jako proxy. Přistupující uživatel tedy nemusí mít účet ve Flexi.

Pro snazší práci doporučujeme použít knihovnu Httpful, která se postará o korektní složení CURL dotazů.

Detailní návod

Celý balík skriptů ke stažení faktury-extranet.zip:

Je potřeba vytvořit konfigurační soubor:

<?xml version="1.0"?>

Důležitá je část, která určuje DIČ firmy. Zde předpokládáme integraci s vašimi webovými stránkami, které zajistí identifikaci uživatele a načtení odpovídající firmy.
Nyní již přichází na řadu načtení přehledu faktur index.php:

<?xml version="1.0"?>

Abychom uživateli umožnili zobrazení PDF verze faktury, vytvoříme ještě soubor pdf.php:

<?xml version="1.0"?>

S rozhraním Flexi REST API můžete také exportovat fakturu jako ISDOC, zobrazovat ceník, objednávky a mnoho dalšího.

Výslednou aplikaci můžete vyzkoušet u nás, nebo ji stáhnout.

Našli jste odpověď?