ABRA Flexi XML umožňuje i práci s uživateli v systému. Kromě obvyklé struktury, kterou získáte, když si uživatele vyexportujete, je třeba doplnit ještě heslo, a to do elementů password a passwordAgain (navrženo pro použití v uživatelském rozhraní, oba elementy jsou povinné a jejich hodnoty musí být totožné). XML pro založení uživatele tak může vypadat např. takto:

<winstrom version="1.0">  <uzivatel> <id>code:einstein</id>   <kod>einstein</kod> <!-- přihlašovací jméno -->   <jmeno>Albert</jmeno>   <prijmeni>Einstein</prijmeni>   <password>E=mc2</password> <!-- heslo -->   <passwordAgain>E=mc2</passwordAgain> <!-- heslo znovu -->    <role>code:JENCIST</role> <!-- uživatelská role -->  </uzivatel> </winstrom>
Našli jste odpověď?