Přeskočit na hlavní obsah
Všechny sbírky
Dokumentace REST API
Dokumentace REST API

Využívání API nad instancí v Cloudu musí být v souladu s licenčními podmínkami.


Přepočet procent realizovatelnosti přes REST API
Rozúčtování dokladu pomocí REST API
Import faktury ve formátu ISDOC přes REST API
Stav skladu z ceníku - API
Zaplacení příjemky/výdejky - API
Souhrnné informace o firmě v adresáři přes REST API
Rozúčtování vedlejších nákladů na sklad - API
Založení mzdové složky přes API
Tvorba ZDD přes REST API
Tvorba faktury z uhrazených záloh
Vytvoření přeplatku pomocí REST API
Aktualizace firem z ARES přes API
Pokladní kniha v REST API
Bankovní kniha v REST API
Zaokrouhlení cen dokladu v REST API
Přehled změn záznamu v REST API
Tvorba objednávky pro výrobu pomocí REST API
Inventura v REST API
Přepočet daňové evidence - REST API
Valorizace smluv přes REST API
Převod do jiného skladu po vyskladnění zboží z přijaté objednávky pomocí REST API
Konfigurace vlastního SMTP v REST API
Strom ceníku přes REST API
Fakturace skladového pohybu přes REST API
Nastavení osoby v personalistice pomocí REST API
Použití /query v REST API
Přepočítání cen kusovníku přes REST API
Podpis k úhradě přes REST API
Přiznání DPH - REST API
Párování plateb
Hotovostní úhrada
Úhrada faktury z přeplatků v pokladně a bance
Úhrada faktury vzájemným zápočtem závazků
Odpočet záloh a ZDD - API
Načítání bankovních výpisů
Zápočty
Vazby ZDD
Příkaz k úhradě
Příkaz k inkasu
Odesílání dokladů e-mailem - REST API
Stav úhrad k datu REST API
Odeslání výplatní pásky emailem - REST API
Individuální ceník
Generování faktur ze smluv přes API
Uživatelské dotazy
Web Hooks
Changes API
Stav skladu k datu - API
Aktualizace požadavků na výdej - REST API
Inventura - Vygeneruj doklady
Inventura - Aktualizuj stavy
Přepočet skladu - REST API
Analýza nákupu / prodeje
Tvorba nabídky/objednávky z poptávky/nabídky - REST API
Realizace objednávky
Objednání zboží v přijaté objednávce
Atributy - REST API
Uživatelské vazby
Zamykání a odemykání záznamů
Stavy účtů
Účetní výstupy v REST API
Řádky přiznání DPH - API
Přepočet stavu účtů - REST API
Inicializace účetního období přes REST API
Dobropisy
Vytvoření a zrušení účelu GDPR
Import EET certifikátů
Zaúčtování prodejek
Souhrnné hlášení k DPH - REST API
Kontrolní hlášení - REST API
Práce pro střediska - REST API
Smlouvy v API
Saldo - REST API
Nastavení firmy v REST API
API - Přepočet prodejních cen
Částky k odpočtu - REST API
Kopie dokladu - REST API

Při založení příjemky v API se do položky nedoplní poslední cena.
Tvorba příjemky v API s poslední cenou
Balení v REST API
Použití includes k zjištění informací z hlavičky dokladu
Zamykání období přes REST API
Lze přes API získat stav skladu ze sad a kompletů?
Filtrování poplatků pomocí REST API
Chyba při importu: Nebyl nalezen záznam dle parametrů: stat=CZ.
cURL příkaz pro import dat do aplikace
REST API vrací timeout, proces na pozadí stále běží nebo je nutné požadavek opakovat?
Získání položek dokladů
Smazání poplatku přes REST API
Pomalé odezvy Linux serveru při práci se šifrováním
Navázané doklady přes API
Jak přes API uložit PDF k dokladu?
Import částek položek faktury
Smazání/nesmazání výdejky společně s fakturou
Párování a vzájemná úhrada dokladů
Changes API a WebHooks
API - Adresář - Typ vztahu - filtry
Import faktury končí chybou ve výpočtu sumCelkem
Automatické popisy jsou anglicky v českém rozhraní
Chyba 400 při odesílání URL (cURL)
Převodka - REST API
Jak v API získat vydanou fakturu včetně položek faktury a údajů z ceníku
REST API - bankovní účet a firma
Nefunkční import objednávky (lišící se hodnota)
Definice detailu pro evidenci ve vazbě
Chyba: Tvorba pol. dokladu s cizím státem
REST API - chyba
Úroveň detailu v relacích (relations)
REST API 2. typ snížené sazby DPH
Flexi nereaguje
Vzájemný zápočet
Zamykání dokladů přes API
Individuální ceník - filtrace, úrovně detailu
Zjištění cen. úrovně s jednotlivými přiřazenými položkami
Založení dokladu s osvobozenou částkou
Tvorba příjemky s položkou s výrobními čísly - API
Import evidencí přes API
Odesílání emailem společně s uložením přílohy
Určení šarže a expirace a jejich následné zobrazení
Jak přes API zjistím verzi aplikace?
Realizace všech položek objednávky najednou
Nelze přidat peněžní ústav s kódem 8050
Vygenerování autentizačního tokenu
Výpočet mezd přes REST API
Dávková editace záznamů pomocí filtru
Vytvoření zálohy z objednávky se zachováním položek pomocí REST API
Chyba: "The value of attribute "filter" ....
Vytvoření dobropisu a provázání s fakturou v jednom requestu
Rozdíl mezi action=delete a metodou DELETE
Zapisují se do nějakého logu jednotlivé přístupy přes REST API?
Je možné filtrovat záznamy podle externích ID?
Dohledání ceníkové položky jako podobného zboží
REST API - automatické párování
Filtrování záznamů při automatickém párování přes REST API
Nelze zapnout Changes API
REST API - Chybné vytváření bankovního dokladu
Pole "source"
Čerpání ZDD - REST API
Chyba při importu dat
Chyba API: Není zadáno dostatečné množství výrobních čísel
Lze využít filtrace webového rozhraní v API?
Lze volat evidenci přehledů v API?
Tisk přes API
Použití detail=custom pro zjištění způsobu párování
Generace PDF s elektronický podpisem
Uživatelské tlačítko otvírá okno pro každý ze zvolených záznamů
cURL příkaz na generování faktury do PDF
Import nové měny s fakturou zároveň
Filtrace pohybů na účtech z minulých období
Při změně názvu firmy se nezměnil databázový identifikátor firmy
Atributy szbDph a typSzbDphK
Stavy účtů z minulého období
Více objednávek do jedné faktury
Filtrace pomocí výčtu prvků pro štítky
Obsažení položek dokladů při použití detail:custom
Přiřazení ext. ID v JSON formátu
Odpočet dvou záloh do jedné faktury (XML)
API vrací chybu - Pokud má být vygenerován skladový doklad, musí být vyplněn typ skladového dokladu
Párování plateb v JSON formátu
Vymazání zanořené evidence prostřednictvím JSON formátu
Stažení příkazu k úhradě přes API
Použití action="delete" ve formátu JSON
Smazání relace mezi cenovou úrovní a ceníkem přes API
Založení přílohy k záznamu pomocí cURL
Realizace objednávky v JSON formátu
Složitější příklady API volání
Generování odpisů přes API
Stav konkrétního účtu přes API
Stažení příkazu k úhradě přes API
Nelze mi načíst příloha .docx přes API kvůli Content-type, který je delší než 50 znaků
API - U položek nelze nastavit změnu kopie z hlavičky záznam
API - Aktualizace dokladové řady na dokladu
Aktualizace částek v tuz. měně u položek dokladu při změně kurzu - API
Blokace uživatele v API