Při vytváření dokladů (např. faktur) je potřeba umožnit odpočet jiným dokladem (např. zálohovou platbou).

Odpočet zálohy (vystavení daňového dokladu k platbě)

<winstrom version="1.0">  <faktura-vydana>    <id>code:ZDD-12/2014</id>    <!-- Typ faktury (objekt) - max. délka: 20 -->    <typDokl>code:ZDD</typDokl>    <odpocty-zaloh>     <odpocet> <!-- odpočet zálohy -->      <castkaMen>1600.0</castkaMen> <!-- částka v měně určená pro odpočet -->      <doklad>code:ZALOHA0001/2010</doklad> <!-- identifikátor dokladu pro odpočet -->      <id>ext:odpocet1</id> <!-- externí identifikátor vytvořené odpočtové položky -->     </odpocet>    </odpocty-zaloh>  </faktura-vydana> </winstrom>

Odpočet ZDD

<winstrom version="1.0">    <faktura-vydana>   <id>code:VF-12/2014</id>   <!-- Typ faktury (objekt) - max. délka: 20 -->   <typDokl>code:FAKTURA</typDokl>   <odpocty-zaloh>    <odpocet> <!-- odpočet zdd -->     <castkaZaklMen>400.0</castkaZaklMen> <!-- částka základní sazby v měně určená pro odpočet -->     <castkaSnizMen>400.0</castkaSnizMen> <!-- částka snížené sazby v měně určená pro odpočet -->     <castkaSniz2Men>400.0</castkaSniz2Men> <!-- částka 2. snížené sazby v měně určená pro odpočet -->     <castkaOsvMen>400.0</castkaOsvMen> <!-- částka osvobozená od DPH v měně určená pro odpočet -->     <doklad>code:ZDD0001/2010</doklad> <!-- identifikátor dokladu pro odpočet -->     <id>ext:odpocet1</id> <!-- externí identifikátor vytvořených odpočtových položek -->      <!-- identifikátor jednotlivých položek je doplněn o posfix -ZAKL, -SNIZ, -SNIZ2, -OSV -->    </odpocet>   </odpocty-zaloh>  </faktura-vydana> </winstrom>

Při vytváření dokladů je možné využít i automatický odpočet zálohových dokladů a zálohových daňových dokladů.

<winstrom version="1.0">  <faktura-vydana>   <!-- Typ faktury (objekt) - max. délka: 20 -->   <typDokl>code:FAKTURA</typDokl>   <odpocty-zaloh>    <!-- automatický odpočet zálohy a zdd, které mají automatický odpočet povolen v typu dokladu -->    <automaticky-odpocet>true</automaticky-odpocet>   </odpocty-zaloh>  </faktura-vydana> </winstrom>

Zálohové faktury a ZDD musí mít v typu dokladu zaškrtnuto zaškrtávátko Povolit automatické odpočtení při vytvoření nového dokladu.


Pokud v jednom XML importujete více faktur s automatickým odpočtem, použijte mód atomic=“false“.

V případě, že importujete fakturu s nastaveným zaokrouhlováním, vytvořte nejdříve fakturu a až následně odpočítávejte zálohové doklady.

<winstrom version="1.0">  <faktura-vydana atomic="false">   <!-- Vytvoření faktury se zaokrouhlením -->   <id>ext:mojeId</id>   <typDokl>code:FAKTURA</typDokl>  </faktura-vydana>  <faktura-vydana>   <id>ext:mojeId</id>   <odpocty-zaloh>    <!-- automatický odpočet zálohy a zdd, které mají automatický odpočet povolen v typu dokladu -->    <automaticky-odpocet>true</automaticky-odpocet>   </odpocty-zaloh>  </faktura-vydana> </winstrom>
Našli jste odpověď?