Přes REST API (i přes webové rozhraní) lze odeslat doklad e-mailem.

Aby bylo odesílání funkční, je třeba nastavit připojení k SMTP serveru.

Do souboru flexibee-server.xml (na Linuxu v /etc/flexibee/flexibee-server.xml) doplňte následující hodnoty:

smtp.host

Adresa SMTP serveru, typicky localhost (SMTP server běží na stejném stroji jako ABRA Flexi Server)

smtp.port

Port SMTP serveru, typicky 25; nepovinné

smtp.defaultFrom

Výchozí e-mailová adresa odesílatele

smtp.encryption

Režim zabezpečení SMTP komunikace:

nonebez zabezpečení (výchozí)starttlszabezpečená komunikace, pokud ji server podporuje (příkaz STARTTLS)tlsvyžadované přepnutí na zabezpečenou komunikaci (TLS)sslplně zabezpečená komunikace (SSL)

smtp.auth.user

Přihlašovací jméno, pokud SMTP server vyžaduje autentizaci; nepovinné

smtp.auth.password

Heslo; nepovinné

Poznámka:

Pokud potřebujete nějaké další konfigurační hodnoty, např. pro SSL, dejte nám vědět.

Odeslání dokladu přes REST API na správně nakonfigurovaném serveru pak znamená PUT (resp. POST) na URL /c/firma/faktura-vydana/1/odeslani-dokladu.xml s následujícími parametry:

?to=email@example.com

Adresát; parametrů to lze uvést více

?cc=email@example.com

Kopie; parametrů cc lze uvést více

?subject=Doklad ABC

Předmět e-mailu

Musí být zadán alespoň jeden adresát nebo adresát na kopii, předmět je také povinný. Jako odesílatel (hlavička From) bude uveden aktuální uživatel, pod kterým odeslání provádíte, případně výchozí hodnota z konfigurace.

V těle požadavku musí být tělo e-mailu v textové podobě kódované v UTF-8. E-mail bude odeslán v textové i HTML variantě podle šablony, která je momentálně součástí ABRA Flexi. Do budoucna plánujeme možnost uživatelských šablon.

Jako součást e-mailu bude v příloze odeslána PDF a případně i ISDOC podoba dokladu.

Kompletní příklad odeslání dokladu z příkazové řádky použitím nástroje curl:

curl -k -L -u uzivatel:heslo -X PUT -d 'Dobrý den, zasíláme Vám slíbený dokument. S pozdravem ...' "https://localhost:5434/c/firma/faktura-vydana/1/odeslani-dokladu.xml?to=email@example.com&subject=Doklad%20ABC"

Všimněte si zejm. předmětu – jako obvykle, parametry v URL musí být správně zakódovány.

Poznámka:

Je nutné uvést buď odeslani-dokladu.xml nebo hlavičku Accept: text/xml.

Přizpůsobování e-mailových zpráv

V ABRA Flexi lze upravovat zasílané zprávy takto:

  • Přizpůsobení textu – lze upravit v typu dokladu výchozí text, který bude použit pro zasílání dokladů.

  • Přizpůsobení šablony

Přizpůsobení šablony e-mailové zprávy

Základem je zapnutí vývojářského adresáře (developerDirectory).

Kompletní popis je delší, ale nás zajímá pouze část s nastavením a následně úpravou šablony:

  1. Je potřeba upravit flexibee-server.xml (kde jej najít?) a přidat tam<entry key="developerDirectory">/devel/</entry>CopyMísto /devel/ dejte adresář, kde budou data pro modifikaci (např. C:ProjektyFlexiBee).

  2. Restartovat ABRA Flexi

  3. V daném adresáři je potřeba vytvořit adresář „default“ (tzv. výchozí instance – jiná hodnota má smysl pouze v cloudovém provozu) a v něm adresář s identifikátorem firmy (ten je stejný jako přes webové rozhraní). Případně je možné použít speciální identifikátor „!all“ (bez uvozovek).

  4. Nakopírovat ukázkové skripty do $developerDirectory/$instance/!all a pro nás jsou důležité soubory z adresáře mail-templates.

Automatické odeslání dokladů

ABRA Flexi podporuje automatické odeslání všech neodeslaných dokladů, které jsou označené k odeslání.

Odeslání lze vynutit příkazem:

curl -H "Accept: application/xml" -u winstrom:winstrom -X PUT -L https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/faktura-vydana/automaticky-odeslat-neodeslane¨
Našli jste odpověď?