Přes REST API (i přes webové rozhraní) lze vygenerovat faktury ze smluv (buďto všech nebo jedné konkrétní). Jde o jednoduché volání přes PUT nebo POST:

/c/firma/smlouva/generovani-faktur.xml

Vygeneruje faktury pro všechny smlouvy

/c/firma/smlouva/1/generovani-faktur.xml

Vygeneruje faktury pro smlouvu s ID 1

Při volání přes REST API má odpověď (ve formátu XML) následující podobu:

<winstrom version="1.0">  <operation>Generování faktur</operation>  <success>ok</success>  <messages>   <message>Počet úspěšně vygenerovaných faktur: 1</message>  </messages>  <errors>   <error>...</error>  </errors> </winstrom>

Element success může nabývat hodnot ok, partial, failed a unknown:

ok

Vygenerování faktur proběhlo v pořádku (ale nemusely být vygenerovány žádné faktury, pokud to nebylo potřeba)

partial

Pro některé smlouvy proběhlo vygenerování faktur v pořádku, ale u jiných smluv došlo k chybě

failed

Nebyly vygenerovány žádné faktury, u některých smluv došlo k chybě

unknown

Nemělo by nikdy nastat

Elementy message obsahují hlášení o úspěchu (nejvýše jedno), elementy error chybová hlášení (jedno pro každou smlouvu, u které došlo k chybě).

Našli jste odpověď?